Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Škálovatelná webová aplikace Umbraco CMS

Webová aplikace CMS Medium Umbraco konfigurovaná pro škálování a optimální pro weby s velkým provozem. Využívá dvě webové aplikace: jednu pro front-end a druhou pro administrativní podporu. Nasazené jsou v jedné oblasti s povoleným automatickým škálováním.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Azure SQL Database, Storage, Application Insights a Redis Cache. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Browser S torage (media, logs, and backup files) Application Insights R edis Cache (Session state and output cache) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) W eb App (Umbraco Frontend) W eb App (Umbraco Admin)

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazení zdroje šablony

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Web Apps

Provozujte CMS Umbraco v rámci funkce Web Apps služby Azure App Service s aplikací front-end i aplikací pro administrativní podporu (back office) spuštěnou ve stejné aplikaci.

Azure SQL Database

Obsah svého webu můžete mít uložený v rámci služby Azure SQL Database. Webová aplikace pro administrativní podporu (back office) i webová aplikace front-end používají tutéž databázi. Můžete využívat funkce služby Azure SQL Database, jako je zálohování nebo vysoká dostupnost.

Storage

Ukládejte veškerá média do služby Azure Storage, aby se snížil počet operací vstupu/výstupu na souborovém serveru webové aplikace a zvýšil se výkon.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

Redis Cache

Díky ukládání stavu relací a výstupní mezipaměti v rámci služby Azure Redis Cache můžete zvyšovat výkon a snižovat zatížení svých front-endů pro web.