Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Analyzátor úvěrového rizika u půjček a modelování neplacení

Vyhodnocování úvěrového rizika je komplexní proces. Věřitelé pečlivě zvažují řadu kvantitativních indikátorů, aby mohli na základě dostupných informací určit pravděpodobnost neplacení a schválit nejlepší kandidáty.

Toto řešení funguje jako analyzátor úvěrového rizika a pomáhá vyhodnocovat úvěrové riziko a spravovat míru rizika pomocí pokročilých analytických modelů. Díky SQL Serveru 2016 s R Services získáte přístup k prediktivním analýzám, které pomáhají vyhodnocovat žádosti o půjčku nebo úvěr a přijmout jenom ty, které splňují určitá kritéria. Například můžete pomocí predikovaného hodnocení určit, jestli půjčku poskytnout, a následně snadno vizualizovat doprovodné materiály na řídicím panelu Power BI.

Modelování úvěrového rizika na základě dat snižuje počet půjček nabízených vypůjčovatelům, u kterých je určitá pravděpodobnost neplacení, a zvyšuje tak ziskovost úvěrového portfolia.

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazit nasazené řešení

Power BI SQL Database Machine Learning

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

SQL Server R Services

SQL Server uchovává data o věřiteli a vypůjčiteli. Analýzy založené na jazyce R poskytují trénovací a prediktivní modely i předpokládané výsledky pro využití.

Machine Learning Studio

Machine Learning umožňuje jednoduše navrhnout, testovat, zprovoznit a spravovat prediktivní analytická řešení v cloudu.

Power BI

Power BI poskytuje interaktivní řídicí panel s vizualizací, která se při předpovědích rozhoduje na základě dat uložených na SQL Serveru.

Související architektury řešení

Power BI SQL Database Machine Learning

Optimalizace marketingu pomocí strojového učení

Zjistěte, jak vytvořit model strojového učení pomocí SQL Serveru 2016 s R Services za účelem optimalizace a správy marketingových kampaní.

Další informace
Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Jednoduchý web digitálního marketingu

Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalosti kódování.

Další informace