CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Změna zdrojového kódu aplikace

Potvrzení změn kódu do GitHubu

Trigger průběžné integrace do Jenkinse

Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances

Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage

Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL

Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací

Monitorování aplikace a vylepšování

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
  4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
  1. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
  2. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
  3. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
  4. 8 Monitorování aplikace a vylepšování

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.