Přeskočit navigaci

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Změna zdrojového kódu aplikace

Potvrzení změn kódu do GitHubu

Trigger průběžné integrace do Jenkinse

Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances

Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage

Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL

Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací

Monitorování aplikace a vylepšování

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
  4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
  1. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
  2. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
  3. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
  4. 8 Monitorování aplikace a vylepšování

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.