Přeskočit navigaci

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

Intégration continue et déploiement continu Java à l’aide de Jenkins et Azure Web AppsAzure App Service permet de créer facilement et rapidement des applications web à l’aide de Java, Node, PHP ou ASP.NET, et prend en charge les runtimes de langage personnalisés à l’aide de Docker. Un pipeline d’intégration continue et de déploiement continu qui assure l’envoi automatique de chacune de vos modifications aux services d’application Azure vous permet de fournir de la valeur plus rapidement à vos clients.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Změna zdrojového kódu aplikace

Potvrzení změn kódu do GitHubu

Trigger průběžné integrace do Jenkinse

Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances

Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage

Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL

Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací

Monitorování aplikace a vylepšování

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
  4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
  1. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
  2. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
  3. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
  4. 8 Monitorování aplikace a vylepšování

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení