Přeskočit navigaci

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.

Dispositivos IoTCree interfaces de conversación perfectas con todos los dispositivos con acceso a Internet, desde su televisión o frigorífico conectados hasta dispositivos de una central eléctrica conectada. LUIS puede integrar hasta quinientas intenciones de traducir comandos en acciones inteligentes.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Uživatel se přihlásí ke Skypu a přistoupí k robotovi IoT.

Pomocí hlasu uživatel požádá robota, aby vypnul světla prostřednictvím zařízení IoT.

Tento požadavek se předá službě třetí strany, která má přístup k síti zařízení IoT.

Výsledky příkazu se vrátí uživateli.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Uživatel se přihlásí ke Skypu a přistoupí k robotovi IoT.
  2. 2 Pomocí hlasu uživatel požádá robota, aby vypnul světla prostřednictvím zařízení IoT.
  3. 3 Tento požadavek se předá službě třetí strany, která má přístup k síti zařízení IoT.
  1. 4 Výsledky příkazu se vrátí uživateli.
  2. 5 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

商務聊天機器人結合 Azure Bot Service 和 Language Understanding 服務,開發人員可建立各式案例的對話介面,例如銀行業、旅遊服務與娛樂服務。例如,飯店禮賓部可使用機器人透過 Azure Active Directory 驗證客戶,增強傳統電子郵件和通話互動,以及利用認知服務透過文字和語音,更完善地依情境處理客戶要求。您可新增語音辨識服務來支援語音命令。1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.