Přeskočit navigaci

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding

Uživatel se přihlásí ke Skypu a přistoupí k robotovi IoT.

Pomocí hlasu uživatel požádá robota, aby vypnul světla prostřednictvím zařízení IoT.

Tento požadavek se předá službě třetí strany, která má přístup k síti zařízení IoT.

Výsledky příkazu se vrátí uživateli.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Uživatel se přihlásí ke Skypu a přistoupí k robotovi IoT.
  2. 2 Pomocí hlasu uživatel požádá robota, aby vypnul světla prostřednictvím zařízení IoT.
  3. 3 Tento požadavek se předá službě třetí strany, která má přístup k síti zařízení IoT.
  1. 4 Výsledky příkazu se vrátí uživateli.
  2. 5 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

1 2 3 7 4 5 6

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot

Informační chatovací robot

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

Azure Active Directory Azure Bot Service QnA Maker LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Graph Office 365 Dynamics CRM Speech API Azure App Service Azure App Insights 2 3 6 4

Podnikový chatovací robot

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.