Přeskočit navigaci

Robot s interaktivní hlasovou odezvou

Toto řešení vytvoří inteligentní aplikaci s interaktivní hlasovou odezvou (IVR), která zpracovává zákaznické objednávky jízdních kol a příslušenství. Podniky, které ještě nemají žádné řešení interaktivní hlasové odezvy, můžou snadno začít s automatizací požadavků. V podnicích se zavedenými systémy s lidskou obsluhou je případně možné toto řešení rozšířit, aby zahrnovalo stávající funkce a pracovní postupy.

Popis

Poznámka: Pokud jste toto řešení už nasadili, můžete ho zobrazit kliknutím sem.

Odhadované denní náklady: $11.08

Další podrobnosti o tomto řešení, včetně zdrojového kódu a informací o přizpůsobení dat, najdete v tomto projektu na GitHubu. Můžete si také vytvořit fork tohoto projektu.

Odhadovaný čas zřízení: 10 minut

Automatizovaná interakce se zákazníky je zásadní pro podniky všech velikostí. Ve skutečnosti 61 % zákazníků upřednostňuje hlasovou komunikaci a většina z nich dává přednost samoobsluze. Vzhledem k tomu, že spokojenost zákazníka je prioritou všech podniků, představuje samoobsluha důležitý aspekt jakékoli komunikační strategie zaměřené na zákazníka.

Ve věku, kdy převládají mobilní telefony a klávesnice není vždy po ruce, představují systémy interaktivní hlasové odezvy (IRV) intuitivní, snadný a pohodlný způsob, jakým zákazníci můžou vyjadřovat své požadavky. Toto řešení poskytuje inteligentní a přirozené samoobslužné prostředí, které je možné použít opakovaně napříč všemi zákaznickými kanály.

Cortana Intelligence Suite poskytuje prostřednictvím cloudové platformy Microsoft Azure pokročilé analytické nástroje – komponenty pro příjem, ukládání a zpracování dat a pokročilé analýzy – to znamená všechny nepostradatelné prvky pro vytvoření řešení automatizované interaktivní hlasové odezvy (IRV).

Toto řešení nasadí plně integrovaný zásobník služby, který spravuje hlasové požadavky přes Skype a prostřednictvím rozhraní Microsoft Bot Framework.

Cílovým případem použití tohoto řešení je fiktivní společnost Contoso LLC, která svým zákazníkům prodává jízdní kola a příslušenství. Nové objednávky produktů a dotazy momentálně ve společnosti Contoso zpracovává lidská obsluha. Toto automatizované řešení umožňuje společnosti Contoso bezproblémově vertikálně navýšit kapacitu pro zvládnutí velkého počtu hovorů, a přitom zachovat nulovou čekací dobu a uvolnit zaměstnance, kteří se tak můžou věnovat jiným úkolům.

Tlačítkem Deploy (Nasadit) na této stránce se spustí pracovní postup, který nasadí instanci tohoto řešení do předplatného Azure podle vašeho výběru. Toto řešení zahrnuje několik služeb Azure (popsaných níže) a poskytuje několik stručných pokynů po nasazení, které vám pomůžou nastavit komunikaci s vaším novým robotem.

Služby Azure pro AI a NLP

  • Zpracování řeči Bingu přepisuje hlasová data do textové podoby.
  • Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) z textového přepisu identifikuje záměr volajícího (učinění objednávky, vyhledání objednávky atd.) a entity, o kterých mluví (kategorie produktů, data, časy atd.).
  • Azure Search spojuje produkty z inventáře s popisem volajícího a určuje jejich prioritu. Využívá přitom pokročilou analýzu textu pro vyhledání běžných synonym.
  • Microsoft Bot Framework zpracovává výsledky konverzace od volajícího a spravuje pracovní postup volání.

Podpůrné služby Azure

  • Webová aplikace Azure je hostitelem základní logiky robota v podobě webové aplikace Node.js.
  • Cosmos DB uchovává stav sdílené relace pro všechny konverzace a tím umožňuje webové aplikaci horizontálně navyšovat kapacitu v bezstavové architektuře.
  • Azure SQL uchovává inventář produktů a stavy objednávek.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Související architektury řešení

Analýza telemetrie

Chceme vám představit šablonu řešení pro analýzu telemetrie vozidel Cortana Intelligence. Toto řešení předvádí, jak mohou autorizovaní prodejci, výrobci automobilů a pojišťovací společnosti pomocí možností Cortana Intelligence získat přehledy v reálném čase a také prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.

User ActionSimulation Personalized OfferLogic System ResponseQueue User ActionQueue Event Hub Stream Analytics Power BI Machine Learning Cold StartProduct Affinity User Document DB Product Offers Reference Product Views Offer Views Cache Update Logic Azure Services Raw Stream Data 1 2 3 5 4

Individuální nabídky

V dnešním vysoce konkurenčním a propojeném prostředí moderní firmy už neobstojí s generickým a statickým online obsahem. Marketingové strategie využívající tradiční nástroje jsou navíc často drahé, obtížně se implementují a neposkytují požadovanou návratnost investic. Tyto systémy obvykle nedokážou plně využít shromážděná data k zajištění individuálnějšího prostředí pro uživatele.