Přeskočit navigaci

Robot s interaktivní hlasovou odezvou

Toto řešení vytvoří inteligentní aplikaci s interaktivní hlasovou odezvou (IVR), která zpracovává zákaznické objednávky jízdních kol a příslušenství. Podniky, které ještě nemají žádné řešení interaktivní hlasové odezvy, můžou snadno začít s automatizací požadavků. V podnicích se zavedenými systémy s lidskou obsluhou je případně možné toto řešení rozšířit, aby zahrnovalo stávající funkce a pracovní postupy.

Interactive Voice Response-botDeze oplossing maakt een intelligente IVR-toepassing (Interactive Voice Response) die bestelverzoeken van klanten verwerkt voor fietsen en fietsaccessoires. Bedrijven zonder bestaande IVR-oplossing kunnen eenvoudig aanvragen gaan automatiseren. Wanneer er door mensen bediende systemen bestaan, kunnen deze ook worden geïncorporeerd in de bestaande functionaliteit en workflows.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Interactive Voice Response-botDeze oplossing maakt een intelligente IVR-toepassing (Interactive Voice Response) die bestelverzoeken van klanten verwerkt voor fietsen en fietsaccessoires. Bedrijven zonder bestaande IVR-oplossing kunnen eenvoudig aanvragen gaan automatiseren. Wanneer er door mensen bediende systemen bestaan, kunnen deze ook worden geïncorporeerd in de bestaande functionaliteit en workflows.

Související architektury řešení

Analýza telemetrieChceme vám představit šablonu řešení pro analýzu telemetrie vozidel Cortana Intelligence. Toto řešení předvádí, jak mohou autorizovaní prodejci, výrobci automobilů a pojišťovací společnosti pomocí možností Cortana Intelligence získat přehledy v reálném čase a také prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.

Analýza telemetrie

Chceme vám představit šablonu řešení pro analýzu telemetrie vozidel Cortana Intelligence. Toto řešení předvádí, jak mohou autorizovaní prodejci, výrobci automobilů a pojišťovací společnosti pomocí možností Cortana Intelligence získat přehledy v reálném čase a také prediktivní přehledy o stavu vozidel a jízdních návycích.