Přeskočit navigaci

Interaktivní analýza cen

Řešení analýzy cen využívá historická data o transakcích a ukazuje, jak poptávka po vašich produktech reaguje na ceny, které nabízíte. Na základě toho doporučuje změny cen a umožňuje vám podrobně simulovat, jak by změny cen ovlivnily poptávku.

Řešení poskytuje řídicí panel, kde najdete doporučení optimálních cen, elasticity položek na úrovni položky-lokality-kanálu-segmentu, odhady vlivu souvisejících produktů, jako je uvádění podobných produktů, předpovědi s ohledem na aktuální vývoj a metriky výkonu modelu.

Díky přímé interakci s cenovým modelem v aplikaci Excel můžete jednoduše vkládat svá prodejní data a analyzovat ceny bez nutnosti nejprve integrovat data do databáze řešení, simulovat propagaci a vykreslovat poptávkové křivky (ukazující, jak poptávka reaguje na cenu) a přistupovat k datům řídicího panelu v číselné podobě.

Bohaté funkce nejsou omezené na aplikaci Excel. Jsou založené na webových službách, které můžete vy nebo váš partner implementace volat přímo z obchodních aplikací a tak do nich integrovat analýzu cen.

Analisi analitica interattiva dei prezziLa soluzione di analisi dei prezzi usa i dati cronologici delle transazioni per mostrarti in che modo la domanda per i tuoi prodotti risponde ai prezzi offerti e alle modifiche consigliate ai prezzi e ti permette di simulare il modo in cui le modifiche ai prezzi potrebbero influire sulla domanda a un livello di granularità fine.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Analisi analitica interattiva dei prezziLa soluzione di analisi dei prezzi usa i dati cronologici delle transazioni per mostrarti in che modo la domanda per i tuoi prodotti risponde ai prezzi offerti e alle modifiche consigliate ai prezzi e ti permette di simulare il modo in cui le modifiche ai prezzi potrebbero influire sulla domanda a un livello di granularità fine.

Související architektury řešení

Previsione della domandaLa previsione accurata dei picchi della domanda di prodotti e servizi può offrire a un'azienda un vantaggio competitivo. Questa soluzione è incentrata sulla previsione della domanda nel settore energetico.

Prognózování poptávky

Přesné prognózování Accurately špiček v poptávce po produktech a službách může společnostem přinést konkurenční výhody. Toto řešení se soustředí na prognózování poptávky v energetickém sektoru.

Previsione della domanda e ottimizzazione dei prezziLa determinazione dei prezzi è riconosciuta come un fattore determinante del successo in molti settori e può essere una delle attività più complesse. Spesso le azienda faticano a districarsi con i diversi aspetti del processo di determinazione dei prezzi, ad esempio prevedere in modo accurato l'impatto finanziario delle potenziali strategie, valutare attentamente in vincoli del core business e convalidare correttamente le decisioni prese in merito ai prezzi. L'espansione delle offerte dei prodotti aggiungono ulteriori requisiti di calcolo ai fini del processo decisionale sui prezzi in tempo reale, aumentando la difficoltà di questa attività già estremamente complessa.

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.