Přeskočit navigaci

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

Intelligente apper med Azure Database for PostgreSQLUtvikle avanserte, transformative apper med det aller nyeste innen maskinlæringsalgoritmer og integrerte visualiseringsverktøy for handlekraftig innsikt og analyse.

Související architektury řešení