Přeskočit navigaci

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

Интеллектуальные приложения, в которых используется База данных Azure для MySQLРазрабатывайте современные и качественно новые приложения с помощью передовых алгоритмов машинного обучения и интегрированных средств визуализации, благодаря которым вы сможете получать ценную практическую информацию и аналитические данные.

Související architektury řešení