Přeskočit navigaci

Informační chatovací robot

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

信息聊天机器人此信息机器人可回答知识集中定义的问题或使用认知服务 QnA Maker 回答常见问题,以及使用 Azure 搜索回答更加开放的问题。AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Zaměstnanec spustí aplikačního robota.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.

Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.

Zaměstnanec definuje platný dotaz.

Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec spustí aplikačního robota.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.
  4. 4 Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.
  1. 5 Zaměstnanec definuje platný dotaz.
  2. 6 Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.
  3. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

商务聊天机器人Azure 机器人服务和语言理解服务结合可使开发人员能够创建针对各种场景的对话接口,如银行、旅游和娱乐。例如,酒店礼宾员可以使用机器人增强传统的电子邮件和电话呼叫交互,方法是通过 Azure Active Directory 验证客户,并使用认知服务更好地根据实际情景利用文字和语音处理客户请求。可以添加语音识别服务来支持语音命令。1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

IoT 设备针对所有可访问 Internet 的设备创建无缝对话接口 - 从连接的电视或电冰箱到已连接发电厂中的设备。LUIS 可以集成多达 500 种意图以将命令转换为智能操作。Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.