Přeskočit navigaci

Informační chatovací robot

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Zaměstnanec spustí aplikačního robota.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.

Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.

Zaměstnanec definuje platný dotaz.

Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec spustí aplikačního robota.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.
  4. 4 Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.
  1. 5 Zaměstnanec definuje platný dotaz.
  2. 6 Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.
  3. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Dispositivos IoTCrie interfaces conversacionais fluídas com todos os seus dispositivos com acesso à internet: desde a sua televisão ligada, frigorífico ou dispositivos numa rede elétrica ligada. O LUIS consegue integrar até 500 tentativas para traduzir comandos em ações inteligentes.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.