Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu do GitHubu.

Trigger průběžné integrace do Jenkinse.

Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.

Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.

Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.

Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
  4. 4 Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.
  1. 5 Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.
  2. 6 Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.
  3. 7 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Spravované disky

Trvalé a zabezpečené diskové úložiště pro virtuální počítače Azure.

Virtual Machine Scale Sets

Spravujte a vertikálně navyšujte kapacitu až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows.

Log Analytics

Shromažďujte, vyhledávejte a vizualizujte počítačová data z místního prostředí a cloudu.

Visual Studio Code

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Související architektury řešení

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Průběžná integrace a nasazování pro Azure Web Apps

Azure Web Apps nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Dodávejte svým zákazníkům rychleji hodnotu s využitím kanálu průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Web Apps.