Přeskočit navigaci

Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu do GitHubu.

Trigger průběžné integrace do Jenkinse.

Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.

Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.

Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.

Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
  4. 4 Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.
  1. 5 Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.
  2. 6 Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.
  3. 7 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

Průběžná integrace a nasazování pro Azure Web Apps

Azure Web Apps nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Dodávejte svým zákazníkům rychleji hodnotu s využitím kanálu průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Web Apps.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

CI/CD kontejnerů pomocí Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.