Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Información general sobre la integración e implementación continuas (CI/CD) de infraestructuras inmutables mediante Jenkins y Terraform en la arquitectura virtual de AzureAzure es una nube mundial para hospedar máquinas virtuales Windows o Linux. Independientemente de que use Java, Node.js, Go o PHP para desarrollar las aplicaciones, necesitará una canalización de integración e implementación continuas (CI/CD) para enviar los cambios a estas máquinas virtuales de manera automática.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu do GitHubu.

Trigger průběžné integrace do Jenkinse.

Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.

Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.

Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.

Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
  4. 4 Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.
  1. 5 Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.
  2. 6 Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.
  3. 7 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Spravované disky

Trvalé a zabezpečené diskové úložiště pro virtuální počítače Azure.

Virtual Machine Scale Sets

Spravujte a vertikálně navyšujte kapacitu až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows.

Log Analytics

Shromažďujte, vyhledávejte a vizualizujte počítačová data z místního prostředí a cloudu.

Visual Studio Code

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Související architektury řešení