Přeskočit navigaci

Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Azure 가상 아키텍처에서 Jenkins 및 Terraform을 사용한 변경이 불가능한 인프라 CI/CD 개요Azure는 Windows 또는 Linux를 실행하는 가상 머신을 호스팅하기 위한 세계적 수준의 클라우드입니다. 응용 프로그램을 개발하는 데 Java, Node.js, Go 또는 PHP를 사용하는지에 관계없이 변경 내용을 이러한 가상 머신으로 자동으로 푸시하려면 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인이 필요합니다.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu do GitHubu.

Trigger průběžné integrace do Jenkinse.

Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.

Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.

Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.

Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
  4. 4 Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.
  1. 5 Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.
  2. 6 Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.
  3. 7 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení