Hybridní identita s využitím Azure Stacku

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.

Hybridní identita s využitím Azure StackuNutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.12334556

Vytvořte tenanta Azure Active Directory.

Vytvořte uživatele.

Nasaďte, spravujte a provozujte prostředky aplikace v Azure a Azure Stack.

Vytvořte instanční objekty služeb.

Proveďte nasazení pomocí instančních objektů.

Prostředky aplikace můžou komunikovat přes síť.

  1. 1 Vytvořte tenanta Azure Active Directory.
  2. 2 Vytvořte uživatele.
  3. 3 Nasaďte, spravujte a provozujte prostředky aplikace v Azure a Azure Stack.
  1. 4 Vytvořte instanční objekty služeb.
  2. 5 Proveďte nasazení pomocí instančních objektů.
  3. 6 Prostředky aplikace můžou komunikovat přes síť.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Stack

Azure Stack je hybridní cloudová platforma, která umožňuje používat služby Azure v místním prostředí.

Virtual Machines

Virtuální počítače s Windows nebo Linuxem můžete zřídit v řádu sekund.

Azure Active Directory

Naučte se synchronizovat adresáře a povolit jednotné přihlašování pomocí Azure Active Directory (Azure AD).

Související architektury řešení

Hybridní CI/CD s využitím Azure StackuKdyž jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.123455

Hybridní CI/CD s využitím Azure Stacku

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.