Přeskočit navigaci

Hybridní identita s využitím Azure Stacku

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.

Hybrid identitet med Azure StackBehovet for at have applikationskomponenter, der kører i det lokale miljø, behøver ikke at være en hindring for at køre cloudteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinde sig i det lokale miljø og samtidig interagere med komponenter, der kører i den offentlige Azure-cloud. Dette blueprint giver team mulighed for at administrere identiteten for brugere samt applikationer på en konsekvent måde på tværs af forskellige cloudmiljøer.12334556

Vytvořte tenanta Azure Active Directory.

Vytvořte uživatele.

Nasaďte, spravujte a provozujte prostředky aplikace v Azure a Azure Stack.

Vytvořte instanční objekty služeb.

Proveďte nasazení pomocí instančních objektů.

Prostředky aplikace můžou komunikovat přes síť.

  1. 1 Vytvořte tenanta Azure Active Directory.
  2. 2 Vytvořte uživatele.
  3. 3 Nasaďte, spravujte a provozujte prostředky aplikace v Azure a Azure Stack.
  1. 4 Vytvořte instanční objekty služeb.
  2. 5 Proveďte nasazení pomocí instančních objektů.
  3. 6 Prostředky aplikace můžou komunikovat přes síť.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Stack

Azure Stack je hybridní cloudová platforma, která umožňuje používat služby Azure v místním prostředí.

Virtual Machines

Virtuální počítače s Windows nebo Linuxem můžete zřídit v řádu sekund.

Azure Active Directory

Naučte se synchronizovat adresáře a povolit jednotné přihlašování pomocí Azure Active Directory (Azure AD).

Související architektury řešení

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybridní CI/CD s využitím Azure Stacku

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.