Hybridní CI/CD s využitím Azure Stacku

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.

Hybridní CI/CD s využitím Azure StackuKdyž jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.123455

Programátor provede změny kódu aplikace a šablony ARM.

Kód a šablona ARM se vrátí do úložiště Git služby Visual Studio Team Services.

Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do App Service na platformách Azure i Azure Stack.

  1. 1 Programátor provede změny kódu aplikace a šablony ARM.
  2. 2 Kód a šablona ARM se vrátí do úložiště Git služby Visual Studio Team Services.
  3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
  1. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  2. 5 Nasazení do App Service na platformách Azure i Azure Stack.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Stack

Azure Stack je hybridní cloudová platforma, která umožňuje používat služby Azure v místním prostředí.

Podrobné pokyny

Podrobné pokyny

Azure DevOps

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Web Apps

Rychle vytvářejte a nasazujte důležité webové aplikace se škálováním.

Související architektury řešení

Hybridní identita s využitím Azure StackuNutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.12334556

Hybridní identita s využitím Azure Stacku

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.