Hybridní CI/CD s využitím Azure Stacku

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.

CI/CD hybride avec Azure StackL’implémentation d’une approche d’intégration et livraison continues (CI/CD) pour déployer des applications devient difficile quand des applications locales sont construites et exploitées autrement que les applications cloud. La disponibilité d’un ensemble cohérent d’outils et processus de développement dans le cloud public Azure, ainsi que d’environnements Azure Stack locaux, facilite considérablement pour les organisations l’implémentation d’une pratique d’intégration et livraison continues (CI/CD). Les applications et services déployés correctement dans Azure et Azure Stack sont essentiellement interchangeables et peuvent s’exécuter dans les deux environnements.123455

Programátor provede změny kódu aplikace a šablony ARM.

Kód a šablona ARM se vrátí do úložiště Git služby Visual Studio Team Services.

Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do App Service na platformách Azure i Azure Stack.

  1. 1 Programátor provede změny kódu aplikace a šablony ARM.
  2. 2 Kód a šablona ARM se vrátí do úložiště Git služby Visual Studio Team Services.
  3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
  1. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  2. 5 Nasazení do App Service na platformách Azure i Azure Stack.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Stack

Azure Stack je hybridní cloudová platforma, která umožňuje používat služby Azure v místním prostředí.

Podrobné pokyny

Podrobné pokyny

Azure DevOps

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Web Apps

Rychle vytvářejte a nasazujte důležité webové aplikace se škálováním.

Související architektury řešení

Identité hybride avec Azure StackLa nécessité de conserver les composants d’application localement ne doit pas faire obstacle à l’adoption de technologies cloud. Avec Azure Stack, les composants d’application peuvent résider localement lors de l’interaction avec des composants exécutés dans un cloud public Azure. Ce blueprint permet aux équipes de gérer l’identité des utilisateurs ainsi que des applications d’une manière cohérente dans les clouds.12334556

Hybridní identita s využitím Azure Stacku

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.