Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Cluster HPC nasazený v cloudu

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC zahrnuje hlavní uzel, výpočetní uzly a uzly úložiště a běží v Azure bez hardwarové infrastruktury, kterou by bylo potřeba spravovat.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Virtual Machine Scale Sets, Virtual Network a Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

HPC cluster deployed in the cloudHigh performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Hlavní uzel HPC

Hlavní uzel HPC běží v místním prostředí nebo v Azure jako virtuální počítač.
Virtuální počítače Azure o velikosti A8/A9 poskytují výpočetní uzly HPC v prostředí operačního systému Windows nebo Linux.
Sítě RDMA, které jsou dostupné pro instance A8 a A9, se využívají k dosažení vysoké šířka pásma a latencí mezi jednotlivými výpočetními uzly na úrovni mikrosekund.
Uzly úložiště je také možné spouštět v rámci virtuálních počítačů.

Virtual Machine Scale Sets

Skupiny dostupnosti zaručují, že aplikace je dostupná a odolná proti selháním hardwaru a aktualizacím.
Virtuální počítače, které komunikují přes RDMA, jsou umístěné do stejné skupiny dostupnosti.

Virtual Network

Virtual Network poskytuje připojení pomocí protokolu IP k hlavnímu uzlu, výpočetním uzlům a uzlům úložiště.

Storage

Objekty blob služby Azure Storage ukládají disky, které zálohují virtuální počítače, a poskytují dlouhodobé úložiště pro nestrukturovaná data a spustitelné soubory využívané aplikací HPC.

Šablony Azure Resource Manageru

Soubory skriptů nebo šablony Resource Manageru se používají k nasazení aplikace do prostředí HPC.