Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Cluster HPC nasazený v cloudu

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC zahrnuje hlavní uzel, výpočetní uzly a uzly úložiště a běží v Azure bez hardwarové infrastruktury, kterou by bylo potřeba spravovat.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Virtual Machine Scale Sets, Virtual Network a Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Cluster HPC nasazený v clouduAplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC zahrnuje hlavní uzel, výpočetní uzly a uzly úložiště a běží v Azure bez hardwarové infrastruktury, kterou by bylo potřeba spravovat.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Hlavní uzel HPC

Hlavní uzel HPC běží v místním prostředí nebo v Azure jako virtuální počítač.
Virtuální počítače Azure o velikosti A8/A9 poskytují výpočetní uzly HPC v prostředí operačního systému Windows nebo Linux.
Sítě RDMA, které jsou dostupné pro instance A8 a A9, se využívají k dosažení vysoké šířka pásma a latencí mezi jednotlivými výpočetními uzly na úrovni mikrosekund.
Uzly úložiště je také možné spouštět v rámci virtuálních počítačů.

Virtual Machine Scale Sets

Skupiny dostupnosti zaručují, že aplikace je dostupná a odolná proti selháním hardwaru a aktualizacím.
Virtuální počítače, které komunikují přes RDMA, jsou umístěné do stejné skupiny dostupnosti.

Virtual Network

Virtual Network poskytuje připojení pomocí protokolu IP k hlavnímu uzlu, výpočetním uzlům a uzlům úložiště.

Storage

Objekty blob služby Azure Storage ukládají disky, které zálohují virtuální počítače, a poskytují dlouhodobé úložiště pro nestrukturovaná data a spustitelné soubory využívané aplikací HPC.

Šablony Azure Resource Manageru

Soubory skriptů nebo šablony Resource Manageru se používají k nasazení aplikace do prostředí HPC.