Architektura řešení: Rozsáhlá výpočetní řešení jako služba

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC se implementuje pomocí služby Azure Batch, která poskytuje plánování úloh, automatické škálování výpočetních prostředků a správu spouštění jako platformovou službu (PaaS). Výsledkem je omezení správy a kódu infrastruktury HPC.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Virtual Machines, Storage a Batch. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Machines

Virtuální počítače Azure o velikosti A8/A9 poskytují výpočetní uzly HPC v prostředí operačního systému Windows nebo Linux.
Sítě RDMA, které jsou dostupné pro instance A8 a A9, se využívají k dosažení vysoké šířka pásma a latencí mezi jednotlivými výpočetními uzly na úrovni mikrosekund.
Uzly úložiště je také možné spouštět v rámci virtuálních počítačů.

Storage

Objekty blob služby Azure Storage ukládají disky, které zálohují virtuální počítače, a poskytují dlouhodobé úložiště pro nestrukturovaná data a spustitelné soubory využívané aplikací HPC.

Batch

Azure Batch odesílá velké objemy dat výpočetnímu modulu, který je spuštěný v cloudu.

Související architektury řešení

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Cluster HPC nasazený v cloudu

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC zahrnuje hlavní uzel, výpočetní uzly a uzly úložiště a běží v Azure bez hardwarové infrastruktury, kterou by bylo potřeba spravovat.

Další informace
HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Místní implementace HPC, která proniká do Azure

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC může rozšiřovat svoje výpočetní kapacity díky využití instancí služby Virtual Machines, které jsou náročné na výpočetní výkon. Tyto instance běží v Azure a jsou přístupné prostřednictvím ExpressRoute nebo sítě VPN.

Další informace