Hraní her s využitím Azure Database for MySQL

Elasticky škálujte vaše databáze, aby se přizpůsobily nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistily prostředí pro více hráčů s nízkou latencí.

Gaming using Azure Database for MySQLScale your databases elastically to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.