Přeskočit navigaci

Hraní her s využitím Azure Database for MySQL

Elasticky škálujte vaše databáze, aby se přizpůsobily nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistily prostředí pro více hráčů s nízkou latencí.

Mobile App Azure Traffic Manager Azure API Apps(Game backend) Azure Database for MySQL Azure CDN Azure Storage(Game files) Azure HD Insight(Game analytics)

Související architektury řešení

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

Browser Azure Database for MySQL(Product Catalog) Azure Database for MySQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage Azure HD Insight(Game Analytics)

Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for MySQL

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

B r owser Mobile App Azu r e T raffic Manager Azu r e App Se r vices Azu r e Data b ase for MySQL

Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Využijte možnost rychle vytvářet působivé, výkonné a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.

Browser Azure CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for MySQL Redis Cache

Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků.