Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Prognóza poptávky po energii a výkonu pro veřejné služby

Zjistěte, jak Microsoft Azure může pomoci přesně předpovídat špičky poptávky po energetických produktech a službách a přinést tak vaší společnosti konkurenční výhodu.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Stream Analytics, Event Hubs, Machine Learning Studio, Azure SQL Database, Data Factory a Power BI. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazit nasazené řešení

Azure Data Factory Energy Demand Forecast(SQL) Energy Demand Forecast(Machine Learning) Geography Data(Blob Storage) Power BI Sample Data Raw event data queue(Event Hubs) Stream Analysis and Data Movement(Stream Analytics)

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Stream Analytics

Stream Analytics téměř v reálném čase agreguje data o spotřebě energie a zapisuje je do Power BI.

Event Hubs

Event Hubs ingestuje nezpracovaná data o spotřebě energie a předává je do Stream Analytics.

Machine Learning Studio

Machine Learning na základě přijatých vstupů předpovídá poptávku po energii v konkrétní oblasti.

Azure SQL Database

SQL Database ukládá výsledky předpovědí přijaté ze služby Azure Machine Learning. Tyto výsledky se následně používají na řídicím panelu Power BI.

Data Factory

Data Factory zajišťuje orchestraci a plánování přetrénování modelu každou hodinu.

Power BI

Power BI vizualizuje data o spotřebě energie ze Stream Analytics i předpokládanou poptávku po energii ze služby SQL Database.

Související architektury řešení

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketingu

Maximalizujte ziskovost předvídáním budoucí poptávky zákazníků a optimalizací cen pomocí služeb velkých dat a pokročilých analýz z Microsoft Azure.

Další informace