Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for PostgreSQL

Bezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.

Aplicações de gestão financeira com a Base de Dados do Azure para PostgreSQLArmazene dados críticos com toda a segurança e forneça aos utilizadores informações e análises de valor elevado de dados agregados, através de segurança e desempenho incorporados.

Související architektury řešení