Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for PostgreSQL

Bezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using built-in security and performance.

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state-of-the-art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.