Přeskočit navigaci

Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for MySQL

Bezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.

Apps voor financieel beheer met Azure Database for MySQLSla veilig kritieke gegevens op en bied gebruikers hoogwaardige analyses en inzichten over cumulatieve gegevens met geïntegreerde beveiliging en prestaties.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Související architektury řešení