Přeskočit navigaci

Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for MySQL

Bezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.

Finance management apps using Azure Database for MySQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.