Přeskočit navigaci

Nejčastější dotazy o architektuře chatbota

Nástroj QnA Maker usnadňuje vlastníkům obsahu správu znalostní báze otázek a odpovědí. V kombinaci se službami Bot Service a Language Understanding můžete snadno nastavit chatbot pro nejčastější dotazy, který v závislosti na záměru dotazu odpovídá s využitím informací z různých znalostních bází.

Arquitetura de Chatbot de FAQCom a ferramenta Criador de FAQ, é fácil aos proprietários de conteúdos manter as respetivas bases de dados de conhecimento de Perguntas e Respostas. Combinando o Serviço Bot e o Language Understanding, torna-se fácil configurar um chatbot de FAQ que responde a partir de diferentes bases de dados de conhecimento, dependendo da intenção da consulta.Customer mobileConsume, PC, MobileCloudAzure ActiveDirectory234Azure Bot ServicesAzure App ServiceApplication BotFinance IntentFinance Knowledge baseHR Knowledge basePayrollKnowledge baseManage Knowledge baseHR IntentPayroll IntentApplication InsightsLanguage Understanding (LUIS)QnA Maker516Data Champion7

Chatbot pro nejčastější dotazy se zaměstnaneckým přístupem

Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Do modelu LUIS se odešle dotaz pro získání záměru dotazu.

Na základě záměru se dotaz přesměruje do odpovídající znalostní báze.

Služba QnA Maker na příchozí dotaz vrátí nejlepší shodu.

Výsledek se zobrazí zaměstnanci.

Odborníci přes data spravují a aktualizují znalostní bázi otázek a odpovědí na základě zpětné vazby z uživatelského provozu.

  1. 1 Chatbot pro nejčastější dotazy se zaměstnaneckým přístupem
  2. 2 Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Do modelu LUIS se odešle dotaz pro získání záměru dotazu.
  4. 4 Na základě záměru se dotaz přesměruje do odpovídající znalostní báze.
  1. 5 Služba QnA Maker na příchozí dotaz vrátí nejlepší shodu.
  2. 6 Výsledek se zobrazí zaměstnanci.
  3. 7 Odborníci přes data spravují a aktualizují znalostní bázi otázek a odpovědí na základě zpětné vazby z uživatelského provozu.