Přeskočit navigaci

Nejčastější dotazy o architektuře chatbota

Nástroj QnA Maker usnadňuje vlastníkům obsahu správu znalostní báze otázek a odpovědí. V kombinaci se službami Bot Service a Language Understanding můžete snadno nastavit chatbot pro nejčastější dotazy, který v závislosti na záměru dotazu odpovídá s využitím informací z různých znalostních bází.

FAQ 챗봇 아키텍처QnA Maker 도구를 사용하면 콘텐츠 소유자가 질문과 대답의 기술 자료를 쉽게 유지 관리할 수 있습니다. Bot Service 및 Language Understanding과 결합하면 쿼리의 의도에 따라 다양한 기술 자료를 기반으로 응답하는 FAQ 챗봇을 간단하게 설정할 수 있습니다.1234567

Chatbot pro nejčastější dotazy se zaměstnaneckým přístupem

Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Do modelu LUIS se odešle dotaz pro získání záměru dotazu.

Na základě záměru se dotaz přesměruje do odpovídající znalostní báze.

Služba QnA Maker na příchozí dotaz vrátí nejlepší shodu.

Výsledek se zobrazí zaměstnanci.

Odborníci přes data spravují a aktualizují znalostní bázi otázek a odpovědí na základě zpětné vazby z uživatelského provozu.

  1. 1 Chatbot pro nejčastější dotazy se zaměstnaneckým přístupem
  2. 2 Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Do modelu LUIS se odešle dotaz pro získání záměru dotazu.
  4. 4 Na základě záměru se dotaz přesměruje do odpovídající znalostní báze.
  1. 5 Služba QnA Maker na příchozí dotaz vrátí nejlepší shodu.
  2. 6 Výsledek se zobrazí zaměstnanci.
  3. 7 Odborníci přes data spravují a aktualizují znalostní bázi otázek a odpovědí na základě zpětné vazby z uživatelského provozu.