Přeskočit navigaci

Podnikový chatovací robot

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.

Chatbot für die UnternehmensproduktivitätAzure Bot Service kann ohne Probleme mit LUIS zur Erstellung von leistungsstarken Bots für die Unternehmensproduktivität kombiniert werden. Dadurch können Unternehmen allgemeine Arbeitsaktivitäten beschleunigen, indem sie externe Systeme in den Bot integrieren, z.B. den Office 365-Kalender oder Fälle von Kunden, die in Dynamics CRM gespeichert sind.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.

Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.

Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.
  1. 4 Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.
  2. 5 Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.
  3. 6 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

Kommerzieller ChatbotDurch Azure Bot Service und Language Understanding Intelligent Service wird es Entwicklern ermöglicht, Gesprächsschnittstellen für verschiedene Szenarios wie Banking, Reisen und Unterhaltung zu erstellen. Der Concierge eines Hotels kann beispielsweise einen Bot verwenden, um die üblichen Interaktionen per E-Mail und Telefonanruf zu verbessern, indem Kunden über Azure Active Directory überprüft werden sowie durch das Verwenden von Cognitive Services, um Benutzeranforderung mithilfe von Text- und Spracheingabe besser und kontextbasiert verarbeiten zu können. Der Spracherkennungsdienst kann hinzugefügt werden, um Sprachbefehle zu unterstützen.1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.