Přeskočit navigaci

Podnikový chatovací robot

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.

Bot de chat de productividad empresarialAzure Bot Service puede combinarse fácilmente con Language Understanding para crear bots de actividad empresarial eficaces, para que las organizaciones puedan simplificar las actividades profesionales habituales mediante la integración de sistemas externos, como el calendario de Office 365, casos de clientes almacenados en Dynamics CRM y mucho más.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.

Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.

Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.
  1. 4 Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.
  2. 5 Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.
  3. 6 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

商務聊天機器人結合 Azure Bot Service 和 Language Understanding 服務,開發人員可建立各式案例的對話介面,例如銀行業、旅遊服務與娛樂服務。例如,飯店禮賓部可使用機器人透過 Azure Active Directory 驗證客戶,增強傳統電子郵件和通話互動,以及利用認知服務透過文字和語音,更完善地依情境處理客戶要求。您可新增語音辨識服務來支援語音命令。1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.