Přeskočit navigaci

Podnikový chatovací robot

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.

Azure Active Directory Azure Bot Service QnA Maker LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Graph Office 365 Dynamics CRM Speech API Azure App Service Azure App Insights 2 3 6 4

Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.

Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.

Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.
  1. 4 Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.
  2. 5 Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.
  3. 6 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

1 2 3 7 4 5 6

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot

Informační chatovací robot

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.