Přeskočit navigaci

Podnikový chatovací robot

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.

Chatbot de Produtividade EmpresarialO Serviço de Bot do Azure pode ser combinado facilmente com o Reconhecimento Vocal para criar bots de produtividade empresarial eficientes, permitindo que as organizações agilizem as atividades de trabalho comuns integrando sistemas externos, como o calendário do Office 365, os casos de cliente armazenados no Dynamics CRM e muito mais.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.

Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.

Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.
  1. 4 Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.
  2. 5 Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.
  3. 6 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

Chatbot commercialeIl servizio Azure Bot e il servizio LUIS (Language Understanding) aiutano gli sviluppatori a creare interfacce discorsive per diversi scenari, come banking, viaggi e intrattenimento. Ad esempio, il concierge di un hotel può usare un bot per migliorare le interazioni tradizionali tramite posta elettronica e telefono convalidando un cliente tramite Azure Active Directory e usando Servizi cognitivi per elaborare contestualmente in modo migliore le richieste dei clienti tramite testo e voce. Il servizio Riconoscimento vocale può essere aggiunto per supportare i comandi vocali.1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Dispositivos IoTCrie interfaces conversacionais fluídas com todos os seus dispositivos com acesso à internet: desde a sua televisão ligada, frigorífico ou dispositivos numa rede elétrica ligada. O LUIS consegue integrar até 500 tentativas para traduzir comandos em ações inteligentes.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.