Architektura řešení: Zotavení po havárii SMB pomocí Azure Site Recovery

Malé a střední podniky můžou do cloudu levně implementovat zotavení po havárii pomocí Azure Site Recovery nebo partnerského řešení, jako je Double-Take DR.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Traffic Manager, Site Recovery a Virtual Network. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Zotavení po havárii SMB pomocí Azure Site Recovery Diagram znázorňující architekturu řešení zotavení po havárii SMB pomocí Azure Site Recovery, která je založená na spravovaných službách Azure (Traffic Manager, Site Recovery a Virtual Network). Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Traffic Manager

Provoz DNS se směruje pomocí Traffic Manageru, který může snadno přesunout provoz z jedné lokality do jiné podle zásad definovaných vaší organizací.

Site Recovery

Azure Site Recovery orchestruje replikaci počítačů a spravuje konfiguraci postupů převzetí služeb při selhání.

Virtual Network

Když dojde k havárii, je virtuální síť tím místem, kde se vytvoří lokalita převzetí služeb při selhání.

Úložiště blobů

Blob Storage ukládá image replik pro všechny počítače, které chrání Site Recovery.

Související architektury řešení