Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Zotavení po havárii SMB pomocí Azure Site Recovery

Malé a střední podniky můžou do cloudu levně implementovat zotavení po havárii pomocí Azure Site Recovery nebo partnerského řešení, jako je Double-Take DR.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Traffic Manager, Site Recovery a Virtual Network. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Traffic Manager

Provoz DNS se směruje pomocí Traffic Manageru, který může snadno přesunout provoz z jedné lokality do jiné podle zásad definovaných vaší organizací.

Site Recovery

Azure Site Recovery orchestruje replikaci počítačů a spravuje konfiguraci postupů převzetí služeb při selhání.

Virtual Network

Když dojde k havárii, je virtuální síť tím místem, kde se vytvoří lokalita převzetí služeb při selhání.

Úložiště blobů

Blob Storage ukládá image replik pro všechny počítače, které chrání Site Recovery.

Související architektury řešení