Architektura řešení: Zotavení po havárii na podnikové úrovni

Rozsáhlá podniková architektura pro SharePoint, Dynamics CRM a webové servery s Linuxem, které jsou hostované v místním datacentru, s převzetím služeb při selhání infrastrukturou Azure.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Traffic Manager, Azure Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway a Virtual Network. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Enterprise-scale disaster recoveryA large enterprise architecture for SharePoint, Dynamics CRM and Linux web servers hosted on an on-premises data centre with failover to Azure infrastructure.Active Directory replicationSQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery)Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursUsersTraffic Manager(DNS Routing)Site RecoveryVPN TunnelLinux WebPhysical MachineSite RecoveryUnified GatewayWindows RRASgateway VMActiveDirectorySharePointFrontend VMDynamics CRMServer VMSharePointApp VMSQL Server2016 VMBlob StorageVPNGatewayAzure ActiveDirectoryVirtual NetworkLinux Web VM*SharePointFrontend VM*Dynamics CRMServer VM*DNS VM*SQL Server2016 VM

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Traffic Manager

Provoz DNS se směruje pomocí Traffic Manageru, který může snadno přesunout provoz z jedné lokality do jiné podle zásad definovaných vaší organizací.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery orchestruje replikaci počítačů a spravuje konfiguraci postupů převzetí služeb při selhání.

Úložiště blobů

Blob Storage ukládá image replik pro všechny počítače, které chrání Site Recovery.

Azure Active Directory

Azure Active Directory je replikou místní služby Azure Active Directory, která umožňuje ověřování cloudových aplikací vaší společností a jejich autorizaci.

VPN Gateway

VPN Gateway zajišťuje bezpečnou a soukromou komunikaci mezi místní sítí a sítí cloudu.

Virtual Network

Když dojde k havárii, je virtuální síť tím místem, kde se vytvoří lokalita převzetí služeb při selhání.

Související architektury řešení