Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Digitální média VoD (Video-on-Demand)

Základní řešení VoD (Video-on-Demand), které poskytuje možnost streamování nahraného videoobsahu, jako jsou třeba filmy, zprávy, části sportovních utkání, školicí videa nebo kurzy zákaznické podpory, v libovolné mobilní aplikaci, v prohlížeči v počítači nebo v libovolném koncovém zařízení s podporou videa. Videosoubory se uloží do Azure Blob Storage, zakódují se do standardního formátu s více přenosovými rychlostmi a potom se prostřednictvím všech hlavních streamovacích protokolů s adaptivní přenosovou rychlostí (HLS, MPEG-DASH, Smooth) distribuují do klienta Azure Media Player.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Blob Storage, Content Delivery Network a Azure Media Player. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Multimédia digital de vídeo a pedidoUma solução básica de vídeo a pedido que oferece a capacidade de transmitir em fluxo conteúdo de vídeo gravado, como filmes, excertos de notícias, segmentos desportivos, vídeos de formação e tutoriais de suporte ao cliente em qualquer dispositivo, aplicação móvel ou browser de computador de ponto final compatível com vídeo. Os ficheiros de vídeo são carregados no Armazenamento de Blobs do Azure, codificados num formato padrão de velocidade de transmissão múltipla e, em seguida, distribuídos através dos principais protocolos adaptivos de transmissão em fluxo de taxa de bits (HLS, MPEG-DASH, Smooth) para o cliente Leitor de Multimédia do Azure.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Blob Storage

Ukládá velké objemy nestrukturovaných dat, jako jsou texty nebo binární data, ke kterým je možné prostřednictvím HTTP nebo HTTPS přistupovat z libovolného místa na světě. Blob Storage můžete využít k tomu, abyste veřejně vystavili data světu nebo naopak privátně uložili data aplikací.

Azure Encoder

Kódování úloh je jednou z nejběžnějších operací zpracování ve službě Media Services. K převodu mediálních souborů z jednoho kódování do druhého se využívají kódovací úlohy.

Koncový bod streamování Azure

Služba streamování, která může doručovat obsah přímo do klientské aplikace přehrávače nebo do sítě pro doručování obsahu k další distribuci

Content Delivery Network

Poskytuje zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem a bohatou sadou funkcí.

Azure Media Player

Využívá oborové standardy, jako je HTML5 (MSE/EME), k poskytování bohatých možností adaptivního streamování. Bez ohledu na použitou technologii pro přehrávání je vývojářům dostupné jednotné javascriptové rozhraní pro přístup k rozhraním API.

Ochrana obsahu s více variantami DRM

Bezpečné doručování obsahu pomocí několika variant DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) nebo šifrování s nezašifrovaným klíčem AES

Související architektury řešení

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitální média živého streamování

Řešení živého streamování umožňuje v reálném čase zachytit video, jako jsou třeba streamovaná interview, konference nebo sportovní akce online, a vysílat je v reálném čase spotřebitelům. V tomto řešení se video zachycuje videokamerou a odesílá se do vstupního koncového bodu kanálu. Kanál obdrží vstupní datový proud živého vysílání a prostřednictvím koncového bodu ho zpřístupní ke streamování do webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Tento kanál také poskytuje koncový bod monitorování náhledu, který slouží k zobrazení náhledu a ověření datového proudu před dalším zpracováním a doručením. Tento kanál může také ingestovaný datový proud zaznamenávat a ukládat, aby bylo možné ho streamovat později (video-on-demand).

Další informace
Pesquisa de palavras-chave/voz para texto/multimédia digital OCRUma solução de voz para texto que lhe permite identificar voz em ficheiros de vídeo estático para que possa geri-lo como conteúdo padrão, como permitir que os funcionários pesquisem palavras ou frases faladas em vídeos de formação e assim permitindo que naveguem rapidamente para um momento específico no vídeo. Esta solução permite-lhe carregar vídeos estáticos para um site do Azure. O Azure Media Indexer utiliza a API de Voz para indexar a voz falada nos vídeos e armazená-la no SQL Azure. Pode procurar por palavras ou frases utilizando as Aplicações Web do Azure e obter uma lista de resultados. Selecionar um resultado permite-lhe ver no vídeo onde é mencionada a palavra ou frase.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Hledání klíčových slov, převod řeči na text a OCR pro digitální média

Řešení převodu řeči na text umožňuje identifikovat řeč ve statických videosouborech, takže ji můžete spravovat jako standardní obsah, například umožnit zaměstnancům hledat ve školicích videích mluvené slovo a potom jim umožnit rychle přejít na konkrétní místo videa. Toto řešení umožňuje odesílat statická videa na web Azure. Azure Media Indexer využívá rozhraní Speech API k indexování řeči uvnitř videí a k jejímu uložení v SQL Azure. Pomocí Azure Web Apps můžete hledat slova nebo fráze a načíst seznam výsledků. Výběr výsledku vám umožní zjistit, v které části videa jsou konkrétní slovo nebo fráze zmíněné.

Další informace