Architektura řešení: Digitální média živého streamování

Řešení živého streamování umožňuje v reálném čase zachytit video, jako jsou třeba streamovaná interview, konference nebo sportovní akce online, a vysílat je v reálném čase spotřebitelům. V tomto řešení se video zachycuje videokamerou a odesílá se do vstupního koncového bodu kanálu. Kanál obdrží vstupní datový proud živého vysílání a prostřednictvím koncového bodu ho zpřístupní ke streamování do webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Tento kanál také poskytuje koncový bod monitorování náhledu, který slouží k zobrazení náhledu a ověření datového proudu před dalším zpracováním a doručením. Tento kanál může také ingestovaný datový proud zaznamenávat a ukládat, aby bylo možné ho streamovat později (video-on-demand).

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Media Services a Content Delivery Network. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Partnerský místní kodér služby Live Encoding

Provádí výstup živého zdroje pro ingestování do cloudu jako RTMP, přenosový stream MPEG nebo formáty fragmentovaného MP4.

Úložiště blobů

Ukládá velké objemy nestrukturovaných dat, jako jsou texty nebo binární data, ke kterým je možné prostřednictvím HTTP nebo HTTPS přistupovat z libovolného místa na světě. Blob Storage můžete využít k tomu, abyste veřejně vystavili data světu nebo naopak privátně uložili data aplikací.

Media Services

Poskytuje možnost ingestovat, zakódovat, uložit a doručit obsah živého streamování a také zobrazit jeho náhled. Kanály, programy a koncové body streamování zpracovávají veškeré funkce živého streamování, včetně ingestování, formátování, DVR, zabezpečení, škálovatelnosti a redundance.

Koncový bod streamování Azure

Reprezentuje službu streamování, která může doručovat obsah přímo do klientské aplikace přehrávače nebo do sítě pro doručování obsahu k další distribuci.

Content Delivery Network

Poskytuje zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem a bohatou sadou funkcí.

Azure Media Player

Využívá oborové standardy, jako je HTML5 (MSE/EME), k poskytování bohatších možností adaptivního streamování. Bez ohledu na použitou technologii pro přehrávání je vývojářům dostupné jednotné javascriptové rozhraní pro přístup k rozhraním API.

Monitorování náhledu

Poskytuje možnost zobrazit náhled datového proudu živého vysílání a před dalším zpracováním a doručením ho ověřit.

Ochrana obsahu s více variantami DRM

Zajišťuje bezpečné doručování obsahu pomocí několika variant DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) nebo šifrování s nezašifrovaným klíčem AES.

Související architektury řešení

Données numériques sous forme de vidéo à la demandeUne solution de vidéo à la demande de base qui vous donne la possibilité de diffuser du contenu vidéo enregistré (comme des films, des actualités, des événements sportifs, des vidéos de formation ou des didacticiels d’assistance pour les clients) aux appareils de point de terminaison, applications mobiles et navigateurs de bureau prenant en charge la vidéo. Les fichiers vidéo sont téléchargés dans Stockage Blob Azure, encodés dans un format multidébit standard, puis distribués via les principaux protocoles de streaming à débit adaptatif (HLS, MPEG-DASH, Smooth) vers le client Azure Media Player.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Digitální média VoD (Video-on-Demand)

Základní řešení VoD (Video-on-Demand), které poskytuje možnost streamování nahraného videoobsahu, jako jsou třeba filmy, zprávy, části sportovních utkání, školicí videa nebo kurzy zákaznické podpory, v libovolné mobilní aplikaci, v prohlížeči v počítači nebo v libovolném koncovém zařízení s podporou videa. Videosoubory se uloží do Azure Blob Storage, zakódují se do standardního formátu s více přenosovými rychlostmi a potom se prostřednictvím všech hlavních streamovacích protokolů s adaptivní přenosovou rychlostí (HLS, MPEG-DASH, Smooth) distribuují do klienta Azure Media Player.

Další informace
Données numériques sous forme de recherche de mots clés/reconnaissance vocale/reconnaissance optique de caractèresUne solution de reconnaissance vocale vous permet d’identifier le contenu oral dans les fichiers vidéo statiques. Vous pouvez ainsi gérer celui-ci en tant que contenu standard. Vous pouvez par exemple autoriser des employés à rechercher des mots ou expressions énoncés oralement dans des formations vidéo et leur permettre d’accéder rapidement à un moment spécifique de la vidéo. Cette solution vous permet de télécharger des vidéos statiques sur un site web Azure. Azure Media Indexer utilise l’API Reconnaissance vocale pour indexer les paroles dans les vidéos et les stocker dans SQL Azure. Vous pouvez rechercher des mots ou expressions par le biais d’Azure Web Apps et récupérer une liste de résultats. La sélection d’un résultat permet de voir l’endroit où le mot ou l’expression est mentionné dans la phrase.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Hledání klíčových slov, převod řeči na text a OCR pro digitální média

Řešení převodu řeči na text umožňuje identifikovat řeč ve statických videosouborech, takže ji můžete spravovat jako standardní obsah, například umožnit zaměstnancům hledat ve školicích videích mluvené slovo a potom jim umožnit rychle přejít na konkrétní místo videa. Toto řešení umožňuje odesílat statická videa na web Azure. Azure Media Indexer využívá rozhraní Speech API k indexování řeči uvnitř videí a k jejímu uložení v SQL Azure. Pomocí Azure Web Apps můžete hledat slova nebo fráze a načíst seznam výsledků. Výběr výsledku vám umožní zjistit, v které části videa jsou konkrétní slovo nebo fráze zmíněné.

Další informace