Digitální marketing s využitím Azure Database for PostgreSQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků.

Digitale marketing met Azure Database for PostgreSQLOntwikkel geavanceerde, transformeerbare apps met geavanceerde machine learning-algoritmen en geïntegreerde visualisatiehulpmiddelen om inzichten en analyses te verkrijgen waarop actie kan worden ondernomen.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Související architektury řešení