Přeskočit navigaci

Digitální marketing s využitím Azure Database for PostgreSQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků.

Marketing digitale con Database di Azure per PostgreSQLSviluppa app sofisticate e innovative usando algoritmi all'avanguardia per Machine Learning e strumenti di visualizzazione integrati per ottenere informazioni dettagliate e analisi di utilità pratica.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Související architektury řešení