Přeskočit navigaci

Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. 

Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for MySQLNawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Související architektury řešení