Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. 

Digital Marketing using Azure Database for MySQLEngage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Související architektury řešení

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.