Přeskočit navigaci

Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQL

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. 

Digital markedsføring med Azure Database for MySQLEngasjer kunder over hele verden med rike, personlige, digitale markedsføringsopplevelser. Bygg og lanser raskt digitale kampanjer som automatisk skaleres ut fra kundenes behov.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Související architektury řešení

Intelligente apper med Azure Database for MySQLUtvikle avanserte, transformative apper med det aller nyeste innen maskinlæringsalgoritmer og integrerte visualiseringsverktøy for handlekraftig innsikt og analyse.

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.