Architektura řešení: Jednoduchý web digitálního marketingu

Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalosti kódování.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: SQL Database, Application Insights, Content Delivery Network (CDN) a Redis Cache. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Jednoduchý web digitálního marketingu Diagram znázorňující architekturu řešení jednoduchého webu pro digitální marketing, která je založená na spravovaných službách Azure (SQL Database, Application Insights, Content Delivery Network a Redis Cache). Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Web Apps

Webová aplikace služby App Service se spouští v jedné oblasti a je přístupná pro webové a mobilní prohlížeče. Systém správy obsahu, jako je Orchard nebo Umbraco, poskytuje službu správy a nasazení obsahu na web.

SQL Database

SQL Database ukládá a spravuje data o webu.

Application Insights

Application Insights umožňuje monitorovat stav a výkon a provádět diagnostiku.

Content Delivery Network (CDN)

Content Delivery Network obsluhuje statický obsah, jako jsou obrázky, skripty a CSS, a snižuje zatížení serverů webových aplikací.

Redis Cache

Služba Redis Cache umožňuje velmi rychlé zpracování dotazů a zvyšuje škálovatelnost díky snižování zatížení hlavní databáze.

Související architektury řešení