Architektura řešení: Škálovatelný marketingový web Sitecore

S platformou Sitecore Experience Platform (xP) dostáváte do ruky kompletní data, integrované nástroje a možnosti automatizace, které vám umožní upoutat zákazníky prostřednictvím iterativního životního cyklu. Tento technologický základ je nezbytný pro získání zákazníků na celý život.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: SQL Database, Redis Cache, Azure Search a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Škálovatelný marketingový web Sitecore Diagram znázorňující architekturu řešení škálovatelného marketingového webu Sitecore, která je založená na spravovaných službách Azure (SQL Database, Redis Cache, Search a Application Insights). Application Insights Browser Sitecore ContentManagement on Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Web Apps

Služba App Service Web Apps je spuštěná ve více oblastech, přístupná pro webové a mobilní prohlížeče a horizontálně navyšuje kapacitu na několika instancích serverů. Sitecore tuto službu používá k hostování rolí zpracování, doručování obsahu, správy obsahu a vytváření sestav.

SQL Database

SQL Database ukládá a spravuje data o webu.

Redis Cache

Služba Redis Cache umožňuje velmi rychlé zpracování dotazů a zvyšuje škálovatelnost díky snižování zatížení hlavní databáze. Stav relace Sitecore Session State spravuje služba Redis Cache.

Azure Search

Služba Azure Search se používá pro rychlé vyhledání dat. Všechny indexy vyhledávání Sitecore jsou uložené ve službě Azure Search pro rychlé vyhledávání a škálovatelnost.

Application Insights

Application Insights umožňuje monitorovat stav služeb a výkon a provádět diagnostiku. Application Insights poskytuje Sitecore řešení pro potřeby monitorování stavu a výkonu.

Související architektury řešení