Architektura řešení: Škálovatelný marketingový web Sitecore

S platformou Sitecore Experience Platform (xP) mají prodejci na dosah ruky úplná data, integrované nástroje a možnosti automatizace k upoutání zákazníků prostřednictvím iterativního životního cyklu – základu technologie, která je zcela nezbytná pro získání zákazníků na celý život.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: SQL Database, Redis Cache, Azure Search a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Škálovatelný marketingový web Sitecore A diagram showing the solution architecture of a scalable Sitecore marketing website, built on the Azure managed services SQL Database, Redis Cache, Search, and Application Insights. Application Insights Browser Sitecore ContentManagementon Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Web Apps

Služba App Service Web Apps je spuštěná ve více oblastech, přístupná pro webové a mobilní prohlížeče a horizontálně navyšuje kapacitu na několika instancích serverů. Služba je používaná Sitecore k hostování rolí zpracování, doručování obsahu, správy obsahu a vytváření sestav.

SQL Database

SQL Database ukládá a spravuje data o webu.

Redis Cache

Služba Redis Cache umožňuje velmi rychlé zpracování dotazů a zvyšuje škálovatelnost díky snižování zatížení hlavní databáze.
Stav relace Sitecore Session State spravuje služba Redis Cache.

Azure Search

Služba Azure Search se používá pro rychlé vyhledání dat. Všechny indexy vyhledávání Sitecore jsou uložené ve službě Azure Search pro rychlé vyhledávání a škálovatelnost.

Application Insights

Application Insights umožňuje monitorovat stav služeb a výkon a provádět diagnostiku. Application Insights poskytuje Sitecore řešení pro potřeby monitorování stavu a výkonu.

Související architektury řešení