Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Škálovatelný marketingový web Sitecore

S platformou Sitecore Experience Platform (xP) dostáváte do ruky kompletní data, integrované nástroje a možnosti automatizace, které vám umožní upoutat zákazníky prostřednictvím iterativního životního cyklu. Tento technologický základ je nezbytný pro získání zákazníků na celý život.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Azure SQL Database, Redis Cache, Azure Search a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Application Insights Browser Sitecore ContentManagement on Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Web Apps

Služba App Service Web Apps je spuštěná ve více oblastech, přístupná pro webové a mobilní prohlížeče a horizontálně navyšuje kapacitu na několika instancích serverů. Sitecore tuto službu používá k hostování rolí zpracování, doručování obsahu, správy obsahu a vytváření sestav.

Azure SQL Database

SQL Database ukládá a spravuje data o webu.

Redis Cache

Služba Redis Cache umožňuje velmi rychlé zpracování dotazů a zvyšuje škálovatelnost díky snižování zatížení hlavní databáze. Stav relace Sitecore Session State spravuje služba Redis Cache.

Azure Search

Služba Azure Search se používá pro rychlé vyhledání dat. Všechny indexy vyhledávání Sitecore jsou uložené ve službě Azure Search pro rychlé vyhledávání a škálovatelnost.

Application Insights

Application Insights umožňuje monitorovat stav služeb a výkon a provádět diagnostiku. Application Insights poskytuje Sitecore řešení pro potřeby monitorování stavu a výkonu.

Související architektury řešení

Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Jednoduchý web digitálního marketingu

Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalosti kódování.

Další informace
Other regions Application Insights Browser Traffic Manager Episerver on Web App CDN Identity provider Blob Storage SQL Database Redis Cache

Škálovatelný marketingový web Episerver

Vaše firma může mít spuštěné vícekanálové digitální marketingové weby na jedné platformě a spouštět a zastavovat kampaně na vyžádání. Využijte komplexních možností platformy Episerver ke správě všech aspektů webu a výkonnosti kampaně.

Další informace