Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Škálovatelný marketingový web Episerver

Vaše firma může mít spuštěné vícekanálové digitální marketingové weby na jedné platformě a spouštět a zastavovat kampaně na vyžádání. Využijte komplexních možností platformy Episerver ke správě všech aspektů webu a výkonnosti kampaně.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Traffic Manager, Content Delivery Network, Azure SQL Database, Redis Cache a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Other regions Application Insights Browser Traffic Manager Episerver on Web App CDN Identity provider Blob Storage SQL Database Redis Cache

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Web Apps

Služba App Service Web Apps je spuštěná ve více oblastech, přístupná pro webové a mobilní prohlížeče a horizontálně navyšuje kapacitu na několika instancích serverů.

Traffic Manager

Traffic Manager určuje, která webová aplikace je geograficky nejvhodněji umístěná pro zpracování konkrétního požadavku.

Content Delivery Network

Content Delivery Network obsluhuje statický obsah, jako jsou obrázky, skripty a šablony stylů CSS, a snižuje zatížení serverů webových aplikací.

Azure SQL Database

SQL Database ukládá a spravuje data o webu.

Redis Cache

Služba Redis Cache umožňuje velmi rychlé zpracování dotazů a zvyšuje škálovatelnost díky snižování zatížení hlavní databáze.

Úložiště blobů

Azure Blob Storage nabízí vysoce výkonné a škálovatelné úložiště.

Application Insights

Application Insights poskytuje stav služeb, monitorování výkonu a diagnostiku.

Zprostředkovatel identity

Zprostředkovatel identity, jako je Azure Active Directory nebo Facebook, zpracovává ověřování aplikace.

Související architektury řešení

Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Jednoduchý web digitálního marketingu

Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalosti kódování.

Další informace
Application Insights Browser Sitecore ContentManagement on Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Škálovatelný marketingový web Sitecore

S platformou Sitecore Experience Platform (xP) dostáváte do ruky kompletní data, integrované nástroje a možnosti automatizace, které vám umožní upoutat zákazníky prostřednictvím iterativního životního cyklu. Tento technologický základ je nezbytný pro získání zákazníků na celý život.

Další informace