Architektura řešení: Škálovatelný marketingový web Episerver

Vaše firma může mít spuštěné vícekanálové digitální marketingové weby na jedné platformě a spouštět a zastavovat kampaně na vyžádání. Využijte komplexních možností platformy Episerver ke správě všech aspektů webu a výkonnosti kampaně.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Traffic Manager, Content Delivery Network, Azure SQL Database, Azure Cache for Redis a Azure Monitor. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Scalable Episerver marketing websiteLet your business run multi-channel digital marketing websites on one platform and spin campaigns up or down on demand. Take advantage of the comprehensive capabilities of Episerver to manage every aspect of your site and campaign performance.Other regionsApplication InsightsBrowserTraffic ManagerEpiserver on Web AppCDNIdentity providerBlob StorageSQL DatabaseAzure Cache for Redis

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Web Apps

Služba App Service Web Apps je spuštěná ve více oblastech, přístupná pro webové a mobilní prohlížeče a horizontálně navyšuje kapacitu na několika instancích serverů.

Traffic Manager

Traffic Manager určuje, která webová aplikace je geograficky nejvhodněji umístěná pro zpracování konkrétního požadavku.

Content Delivery Network

Content Delivery Network obsluhuje statický obsah, jako jsou obrázky, skripty a šablony stylů CSS, a snižuje zatížení serverů webových aplikací.

Azure SQL Database

SQL Database ukládá a spravuje data o webu.

Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis umožňuje velmi rychlé zpracování dotazů a zvyšuje škálovatelnost díky snižování zatížení hlavní databáze.

Úložiště blobů

Azure Blob Storage nabízí vysoce výkonné a škálovatelné úložiště.

Azure Monitor

Application Insights poskytuje stav služeb, monitorování výkonu a diagnostiku.

Zprostředkovatel identity

Zprostředkovatel identity, jako je Azure Active Directory nebo Facebook, zpracovává ověřování aplikace.

Související architektury řešení