Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Nasazení pro vývoj a testování k testování řešení PaaS

Tato architektura reprezentuje způsob konfigurace vaší infrastruktury pro vývoj a testování standardního systému typu PaaS.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Azure DevOps, Azure SQL Database, Redis Cache a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Déploiement dans un environnement de développement-test pour le test des solutions PaaSCette architecture montre comment configurer votre infrastructure aux fins de développement et de test d’un système PaaS standard.Application InsightsApplication InsightsApplication InsightsSwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopmentDatabaseRedisCacheDevelopmentCI Web AppPre-ProductionWeb AppQADatabaseRedisCacheQAWeb AppProductionDatabaseRedisCacheProductionWeb AppDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource Group

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure DevOps

Azure DevOps spravuje proces vývoje.

Microsoft Release Management

Agenti Microsoft Release Management pro sestavování a vydávání nasazují šablonu Azure Resource Manageru a přidružený kód do různých prostředí.

Skupiny prostředků

Skupiny prostředků Azure DevOps se používají k definování všech služeb potřebných k nasazení řešení do vývojového a testovacího nebo produkčního prostředí.

Web Apps

Webová aplikace spouští web a nasazuje se do všech prostředí. Pracovní sloty se používají k přehazování předprodukčních a produkčních verzí.

Azure SQL Database

Azure SQL Database spravuje data webu. Kopie se nasazují do vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

Redis Cache

Redis Cache se používá v jednotlivých prostředích ke zlepšení výkonu webu.

Application Insights

Application Insights monitoruje webové aplikace během vývoje a testovacích spuštění a po vydání monitoruje celý produkční systém.

Související architektury řešení