Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Nasazení pro vývoj a testování k testování řešení PaaS

Tato architektura reprezentuje způsob konfigurace vaší infrastruktury pro vývoj a testování standardního systému typu PaaS.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Visual Studio Team Services, Azure SQL Database, Redis Cache a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Visual Studio Team Services

Služba Visual Studio Team Services spravuje proces vývoje.

Microsoft Release Management

Agenti Microsoft Release Management pro sestavování a vydávání nasazují šablonu Azure Resource Manageru a přidružený kód do různých prostředí.

Skupiny prostředků

Skupiny prostředků Visual Studio Team Services se používají k definování všech služeb potřebných k nasazení řešení do vývojového a testovacího nebo produkčního prostředí.

Web Apps

Webová aplikace spouští web a nasazuje se do všech prostředí. Pracovní sloty se používají k přehazování předprodukčních a produkčních verzí.

Azure SQL Database

Azure SQL Database spravuje data webu. Kopie se nasazují do vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

Redis Cache

Redis Cache se používá v jednotlivých prostředích ke zlepšení výkonu webu.

Application Insights

Application Insights monitoruje webové aplikace během vývoje a testovacích spuštění a po vydání monitoruje celý produkční systém.

Související architektury řešení