Architektura řešení: Nasazení pro vývoj a testování k testování řešení PaaS

Tato architektura reprezentuje způsob konfigurace vaší infrastruktury pro vývoj a testování standardního systému typu PaaS.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Visual Studio Team Services, SQL Database, Redis Cache a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Nasazení pro vývoj a testování k testování řešení PaaS A diagram showing the solution architecture of a dev-test deployment for testing PaaS solutions, built on the Azure managed services Visual Studio Team Services, SQL Database, Redis Cache, and Application Insights. Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Visual Studio Team Services

Služba Visual Studio Team Services spravuje proces vývoje.

Microsoft Release Management

Agenti Microsoft Release Management pro sestavování a vydávání nasazují šablonu Azure Resource Manageru a přidružený kód do různých prostředí.

Skupiny prostředků

Skupiny prostředků Visual Studio Team Services se používají k definování všech služeb potřebných k nasazení řešení do vývojového a testovacího nebo produkčního prostředí.

Web Apps

Webová aplikace spouští web a nasazuje se do všech prostředí. Pracovní sloty se používají k přehazování předprodukčních a produkčních verzí.

SQL Database

Azure SQL Database spravuje data webu. Kopie se nasazují do vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

Redis Cache

Redis Cache se používá v jednotlivých prostředích ke zlepšení výkonu webu.

Application Insights

Application Insights monitoruje webové aplikace během vývoje a testovacích spuštění a po vydání monitoruje celý produkční systém.

Související architektury řešení