Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Nasazení pro vývoj a testování pro testování řešení využívajících mikroslužby

Tato architektura reprezentuje způsob konfigurace vaší infrastruktury pro vývoj a testování systému založeného na mikroslužbách.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Visual Studio Team Services, Service Fabric a Azure SQL Database. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

ARM Infrastructure andService Fabric Code Deployment S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group DevelopmentDatabase QADatabase ProductionDatabase Development Host 1 QA Host 1 QA Host 2 QA Host 2 QA Host 3 Production Host 1

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Visual Studio Team Services

Služba Visual Studio Team Services spravuje proces vývoje.

Microsoft Release Management

Agenti Microsoft Release Management pro sestavování a vydávání nasazují šablonu Azure Resource Manageru a přidružený kód do různých prostředí.

Skupiny prostředků Visual Studio Team Services

Skupiny prostředků Visual Studio Team Services se používají k definování všech služeb potřebných k nasazení řešení do vývojového a testovacího nebo produkčního prostředí.

Service Fabric

Service Fabric organizuje všechny mikroslužby použité v daném řešení. Při vývoji se kód nasazuje přímo z vývojářských nástrojů, zatímco v testovacím a produkčním prostředí se kód nasazuje prostřednictvím agenta pro sestavení a vydávání pomocí šablon Resource Manageru.

Azure SQL Database

Azure SQL Database spravuje data webu. Kopie se nasazují do vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

Související architektury řešení