Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Nasazení prostředí pro vývoj a testování pro testování řešení IaaS

Tato architektura reprezentuje způsob konfigurace vaší infrastruktury pro vývoj a testování standardního systému SaaS založeného na IaaS.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Visual Studio Team Services, Azure DevTest Labs, Virtual Machines a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Sevices Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group Application Insights Application Insights Application Insights Azure DevTest Labs Azure DevTest Labs SQL Server2016DevelopmentVM SQL Server2016DevelopmentVM Redis CacheLinux VM IISDev VM Redis CacheLinux VM IISQA VM ProductionSQL Server2016 DatabaseServer Pool Redis CacheVM Set IIS ProductionVM Set IISPre-ProductionVM Set

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Visual Studio Team Services

Služba Visual Studio Team Services spravuje proces vývoje.

Microsoft Release Management

Agenti Microsoft Release Management pro sestavování a vydávání nasazují šablonu Azure Resource Manageru a přidružený kód do různých prostředí.

Skupiny prostředků Visual Studio Team Services

Skupiny prostředků Visual Studio Team Services se používají k definování všech služeb potřebných k nasazení řešení do vývojového a testovacího nebo produkčního prostředí.

Azure DevTest Labs

Služba Azure DevTest Labs spravuje všechny virtuální počítače použité v prostředích pro vývoj a testování.

Virtual Machines

K nasazení všech produktů, které tvoří dané řešení, se používají virtuální počítače. Pracovní sloty se používají k přepínání předprodukčních a produkčních verzí.

Application Insights

Application Insights monitoruje webové aplikace během vývoje a testovacích spuštění a po vydání monitoruje celý produkční systém.

Související architektury řešení