Architektura řešení: Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketingu

Nastavení cen je pro řadu odvětví zcela klíčové, ale může to být jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s přesnou prognózou finančního dopadu potenciálních taktik, úplným zohledněním všech hlavních obchodních omezení a důkladným ověřením rozhodnutí o cenách, jakmile je udělají. S tím, jak se nabídky produktů rozšiřují a komplikují výpočty stojící za rozhodováním o cenách v reálném čase, je tento proces čím dál složitější.

Toto řešení se zaměřuje na tyto výzvy tím, že pomocí historických dat o transakcích trénuje model prognózy poptávky v kontextu maloobchodu. Bere v úvahu také ceny produktů v konkurenční skupině a předvídá uvádění podobných produktů a další dopady na vztahy mezi produkty. Algoritmus pro optimalizaci cen následně pomocí tohoto modelu předpovídá poptávku na různých cenových bodech s ohledem na obchodní omezení pro maximalizaci potenciálního zisku.

Díky používání tohoto řešení k ingestování historických dat o transakcích, předvídání budoucí poptávky a pravidelné optimalizaci cen budete moci v celém procesu šetřit čas a úsilí a zlepšit ziskovost vaší společnosti.

Demand forecasting and price optimization for marketingPredict future customer demand and optimize pricing to maximize profitability using big-data and advanced-analytics services from Microsoft Azure.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorPower BIData Simulator Web JobAzure Data Lake StoreSpark on HDInsight

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Data Lake Storage

Data Lake Store ukládá týdenní nezpracovaná prodejní data, která čte Spark ve službě HDInsight.

HDInsight

Spark ve službě HDInsight ingestuje data a provádí jejich předběžné zpracování, modelování prognóz a algoritmy pro optimalizaci cen.

Data Factory

Data Factory zajišťuje orchestraci a plánování přetrénování modelu.

Power BI

Power BI vizualizuje prodejní výsledky, předpokládanou budoucí poptávku a doporučené optimální ceny pro celou řadu produktů prodávaných v různých obchodech.

Související architektury řešení