Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketingu

Nastavení cen je pro řadu odvětví zcela klíčové, ale může to být jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s přesnou prognózou finančního dopadu potenciálních taktik, úplným zohledněním všech hlavních obchodních omezení a důkladným ověřením rozhodnutí o cenách, jakmile je udělají. S tím, jak se nabídky produktů rozšiřují a komplikují výpočty stojící za rozhodováním o cenách v reálném čase, je tento proces čím dál složitější.

Toto řešení se zaměřuje na tyto výzvy tím, že pomocí historických dat o transakcích trénuje model prognózy poptávky v kontextu maloobchodu. Bere v úvahu také ceny produktů v konkurenční skupině a předvídá uvádění podobných produktů a další dopady na vztahy mezi produkty. Algoritmus pro optimalizaci cen následně pomocí tohoto modelu předpovídá poptávku na různých cenových bodech s ohledem na obchodní omezení pro maximalizaci potenciálního zisku.

Díky používání tohoto řešení k ingestování historických dat o transakcích, předvídání budoucí poptávky a pravidelné optimalizaci cen budete moci v celém procesu šetřit čas a úsilí a zlepšit ziskovost vaší společnosti.

Prognóza poptávky a optimalizace cen pro účely marketinguMaximalizujte ziskovost předvídáním budoucí poptávky zákazníků a optimalizací cen pomocí služeb velkých dat a pokročilých analýz z Microsoft Azure.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorPower BIData Simulator Web JobAzure Data Lake StoreSpark on HDInsight

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Data Lake Storage

Data Lake Store ukládá týdenní nezpracovaná prodejní data, která čte Spark ve službě HDInsight.

Apache Spark pro Azure HDInsight

Spark ve službě HDInsight ingestuje data a provádí jejich předběžné zpracování, modelování prognóz a algoritmy pro optimalizaci cen.

Data Factory

Data Factory zajišťuje orchestraci a plánování přetrénování modelu.

Power BI

Power BI vizualizuje prodejní výsledky, předpokládanou budoucí poptávku a doporučené optimální ceny pro celou řadu produktů prodávaných v různých obchodech.

Související architektury řešení