Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Prevence chyb pomocí prediktivní údržby

Výrobní společnosti bez systému řízení výroby, který dokáže identifikovat zpomalení nebo potenciální chyby a tím vylepšit celkový proces, můžou přicházet o peníze a ztrácet produktivitu kvůli vadným výrobkům a opakované práci. Rozsáhlé vracení zboží může navíc otřást důvěrou zákazníků a ještě více tak ovlivnit celkový hospodářský výsledek.

Toto řešení představuje proces řízení kvality, který pomáhá předpovídat chyby ve výrobních kanálech (montážní linky), aby vaše společnost mohla zvýšit výrobu při současném snížení zmetkovitosti a šetření peněz. Používá připravené testovací systémy a data o chybách a konkrétně analyzuje vracení a funkční chyby na konci montážní linky. Díky kombinaci těchto prvků s poznatky z oboru a analýzou původní příčiny v rámci modulárního návrhu, který zapouzdřuje hlavní kroky výroby, poskytuje řešení pokročilé analýzy, které pomocí strojového učení předpovídá chyby dřív, než k nim dojde.

Předčasné zachytávání budoucích chyb umožňuje levnější opravy nebo dokonce zahození, což je obvykle nákladově efektivnější než náklady spojené s vracením a poskytováním záruky.

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazit nasazené řešení

Azure SQL DW Machine Learning (Real time predictions) Power BI ALS test measurements (Telemetry) Event Hub Stream Analytics (Real time analytics) Dashboard of predictions/alerts Realtime data stats, Anomaliesand aggregates Realtime event and predictions

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Stream Analytics

Stream Analytics poskytuje téměř v reálném čase analýzy vstupního datového proudu z centra událostí Azure. Vstupní data se filtrují a předávají do koncového bodu Machine Learning, který nakonec odešle výsledky na řídicí panel Power BI.

Event Hubs

Event Hubs ingestuje nezpracovaná data montážní linky a předává je do Stream Analytics.

Machine Learning Studio

Machine Learning předpovídá potenciální chyby na základě dat montážní linky shromažďovaných v reálném čase ze Stream Analytics.

SQL Data Warehouse

SQL Data Warehouse uchovává data montážní linky společně s předpověďmi chyb.

Power BI

Power BI vizualizuje data montážní linky shromažďovaná v reálném čase ze Stream Analytics a předpokládané chyby a upozornění ze služby Data Warehouse.

Související architektury řešení