Vlastní požadavky na závažnost a suverenitu dat

Azure s Azure Stackem umožňuje organizacím rozhodovat o uplatnění technologií na základě obchodních potřeb. Zjednodušuje plnění požadavků na vlastní dodržování předpisů, suverenitu a závažnost dat.

Vlastní požadavky na závažnost a suverenitu datAzure s Azure Stackem umožňuje organizacím rozhodovat o uplatnění technologií na základě obchodních potřeb. Zjednodušuje plnění požadavků na vlastní dodržování předpisů, suverenitu a závažnost dat.123

Uživatelé vloží data do webové aplikace založené na Azure.

Aplikace zapíše data do databáze přes připojení VPN mezi virtuálními sítěmi do Azure Stacku.

Data jsou uložená v databázi SQL na virtuálním počítači.

  1. 1 Uživatelé vloží data do webové aplikace založené na Azure.
  2. 2 Aplikace zapíše data do databáze přes připojení VPN mezi virtuálními sítěmi do Azure Stacku.
  1. 3 Data jsou uložená v databázi SQL na virtuálním počítači.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Stack

Sestavování a spouštění inovativních hybridních aplikací napříč hranicemi cloudů

Související architektury řešení

Hybridní CI/CD s využitím Azure StackuKdyž jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.123455

Hybridní CI/CD s využitím Azure Stacku

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn’t apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Možnosti hybridního připojení s využitím Azure Stacku

Azure Stack umožňuje nasadit služby Azure do místního prostředí nebo cloudu pomocí konzistentní logiky aplikace, vývojového paradigmatu a metodiky operací. Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack. Poznámka: Netýká se nasazení Azure Stack, která jsou odpojená od veřejného internetu.

Hybridní identita s využitím Azure StackuNutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.12334556

Hybridní identita s využitím Azure Stacku

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.