Vlastní požadavky na závažnost a suverenitu dat

Azure s Azure Stackem umožňuje organizacím rozhodovat o uplatnění technologií na základě obchodních potřeb. Zjednodušuje plnění požadavků na vlastní dodržování předpisů, suverenitu a závažnost dat.

Vlastní požadavky na závažnost a suverenitu datAzure s Azure Stackem umožňuje organizacím rozhodovat o uplatnění technologií na základě obchodních potřeb. Zjednodušuje plnění požadavků na vlastní dodržování předpisů, suverenitu a závažnost dat.123

Uživatelé vloží data do webové aplikace založené na Azure.

Aplikace zapíše data do databáze přes připojení VPN mezi virtuálními sítěmi do Azure Stacku.

Data jsou uložená v databázi SQL na virtuálním počítači.

  1. 1 Uživatelé vloží data do webové aplikace založené na Azure.
  2. 2 Aplikace zapíše data do databáze přes připojení VPN mezi virtuálními sítěmi do Azure Stacku.
  1. 3 Data jsou uložená v databázi SQL na virtuálním počítači.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Stack

Sestavování a spouštění inovativních hybridních aplikací napříč hranicemi cloudů

Související architektury řešení

Hybrid CI/CD med Azure StackDet kan vara svårt att implementera en CI/CD-metod (kontinuerlig integration och utveckling) för distribution av program när de lokala programmen är skapade och fungerar annorlunda än molnprogrammen. När du har en enhetlig uppsättning utvecklingsverktyg och processer både i det offentliga Azure-molnet och i den lokala Azure Stack-miljön är det mycket enklare att implementera en CI/CD-metod. Appar och tjänster som distribueras på rätt sätt i Azure och Azure Stack är i princip utbytbara och kan köras på båda platserna.123455

Hybridní CI/CD s využitím Azure Stacku

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.

Hybridanslutningar med Azure StackMed Azure Stack kan du distribuera Azure-tjänster lokalt eller i molnet med en enhetlig programlogik, utvecklingsparadigm och driftsmetod. Hybridmolnprogram är ett enda system med komponenter som körs i både Azure och Azure Stack. Den här lösningsskissen är relevant om du vill upprätta anslutningar för program där det krävs kommunikation mellan det offentliga Azure-molnet och lokala Azure Stack-komponenter. Hybridanslutningar kan användas för de flesta Azure Stack-lösningar. Obs! Det här gäller inte för Azure Stack-distributioner som inte är anslutna till offentligt Internet.4321321

Možnosti hybridního připojení s využitím Azure Stacku

Azure Stack umožňuje nasadit služby Azure do místního prostředí nebo cloudu pomocí konzistentní logiky aplikace, vývojového paradigmatu a metodiky operací. Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack. Poznámka: Netýká se nasazení Azure Stack, která jsou odpojená od veřejného internetu.

Hybrididentitet med Azure StackDu behöver inte låta bli att använda molnteknik bara för att du måste behålla vissa programkomponenter lokalt. Med Azure Stack kan du behålla programkomponenter lokala samtidigt som de interagerar med komponenter som körs i det offentliga Azure-molnet. Med den här skissen kan team hantera sina användaridentiteter och program på samma sätt oavsett moln.12334556

Hybridní identita s využitím Azure Stacku

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.