Přeskočit navigaci

Předpověď výpovědi zákazníka

Řešení předpovědi výpovědí zákazníků s využitím komponent Cortana Intelligence Suite předvídá pravděpodobnost výpovědi a pomáhá nalézat v existujících datech vzory související s předpokládaným podílem výpovědí.

Předpověď výpovědi zákazníkaŘešení předpovědi výpovědí zákazníků s využitím komponent Cortana Intelligence Suite předvídá pravděpodobnost výpovědi a pomáhá nalézat v existujících datech vzory související s předpokládaným podílem výpovědí.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Předpověď výpovědi zákazníkaŘešení předpovědi výpovědí zákazníků s využitím komponent Cortana Intelligence Suite předvídá pravděpodobnost výpovědi a pomáhá nalézat v existujících datech vzory související s předpokládaným podílem výpovědí.

Související architektury řešení