Předpověď výpovědi zákazníka

Řešení předpovědi výpovědí zákazníků s využitím komponent Cortana Intelligence Suite předvídá pravděpodobnost výpovědi a pomáhá nalézat v existujících datech vzory související s předpokládaným podílem výpovědí.

+ Zobrazit více – Zobrazit méně

Popis

Další podrobnosti o postupu sestavení tohoto řešení najdete v průvodci řešením na GitHubu.

Udržování stávajících zákazníků je pětkrát levnější než získávání nových. Z toho důvodu se vedoucí pracovníci marketingu často snaží odhadnout pravděpodobnost výpovědi zákazníků a přijít na způsob, jakým podíl výpovědí minimalizovat.

Řešení předpovědi výpovědí zákazníků s využitím služby Azure Machine Learning předvídá pravděpodobnost výpovědi a pomáhá nalézat v existujících datech vzory související s předpokládaným podílem výpovědí. Tyto informace poskytují podnikům podklady užitečné při rozhodování, jak zlepšit udržení zákazníků a zvýšit zisky.

Cílem této příručky je předvést prediktivní datové kanály, pomocí kterých můžou prodejci předvídat výpovědi zákazníků. Prodejci můžou pomocí těchto předpovědí předcházet výpovědím zákazníků, když využijí své znalosti v oboru a vhodné marketingové strategie cílené na rizikové zákazníky. Tato příručka také ukazuje, jak je možné modely výpovědí zákazníků přetrénovat s využitím dalších dat, jakmile budou k dispozici.

Pohled pod kapotu

Kompletní řešení je implementované v cloudu a využívá Microsoft Azure. Toto řešení se skládá z několika komponent Azure, včetně komponent pro příjem, ukládání a přesun dat, pokročilé analýzy a vizualizace. Pokročilé analýzy jsou implementované ve službě Azure Machine Learning Studio, kde můžete s použitím jazyka Python nebo R sestavovat modely pro datové vědy (nebo opakovaně používat interní knihovny nebo knihovny třetích stran). Díky příjmu dat dokáže řešení vytvářet předpovědi na základě dat přenášených do Azure z místního prostředí.

Řídicí panel řešení

Snímek níže ukazuje příklad řídicího panelu Power BI, který poskytuje přehledy o předpokládaných podílech výpovědí napříč základnou zákazníků.

Přehledy

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Customer Churn PredictionCustomer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

Související architektury řešení