Přeskočit navigaci

Předpověď výpovědi zákazníka

Řešení předpovědi výpovědí zákazníků s využitím komponent Cortana Intelligence Suite předvídá pravděpodobnost výpovědi a pomáhá nalézat v existujících datech vzory související s předpokládaným podílem výpovědí.

Customer Churn PredictionCustomer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Customer Churn PredictionCustomer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

Související architektury řešení