Architektura řešení: Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro kontejnery s využitím služby Visual Studio Team Services

Kontejneroví nasazení usnadňuje průběžnou aktualizaci a vylepšování vašich aplikací. Vytvářejte replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů prostřednictvím orchestrace průběžného nasazování a integrace těchto kontejnerů s využitím protokolu Kubernetes nebo DC/OS v prostředí Azure Container Service. Využijte Visual Studio Team Services k rychlejšímu a spolehlivějšímu nasazování, a to vytvořením průběžného sestavení pro vytváření a orchestraci imagí kontejnerů.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Azure Container Service (AKS). Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Spolupracujte s členy svého týmu a kód pro aplikace připravené pro kontejnerové prostředí sdílejte v úložišti Git služby Visual Studio Team Services.

Vytvořte sestavení pro průběžnou integraci a vytvořte a otestujte image kontejneru pro všechna potvrzení s využitím sestavování služby Visual Studio Team Services. Jako součást svých sestavení oznamte image kontejneru do služby Azure Container Registry.

Vytvořte kanál průběžného nasazování přes několik prostředí (od kontroly kvality přes přípravu až po produkci) s využitím Release Managementu služby Visual Studio Team Services. Integrujte s různými typy orchestrátorů v ACS.

Azure Container Service (AKS)

Použijte prostředí Azure Container Service a různé orchestrátory, které podporuje, k nasazení a správě vašich kontejnerových aplikací. Image kontejneru se ukládají v Azure Container Registry a získávají se pomocí orchestrátorů (Kubernetes, DC/OS, Swarm atd.) spuštěných v prostředí Azure Container Service.

Související architektury řešení

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Průběžné nasazování pro Virtual Machines se službou Visual Studio Team Services

Azure je špičkový cloud pro nasazování a správu virtuálních počítačů (VM). Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node nebo PHP, budete potřeboval kanál pro průběžnou integraci a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli automaticky doručovat změny.

Další informace
Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro kontejnery s opensourcovým softwarem (OSS)

Kubernetes poskytuje distribuovanou platformu pro kontejnerizované aplikace. Díky platformám Azure a Kubernetes je průběžné nasazování jednodušší a rychlejší.

Další informace
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro Azure Web Apps s využitím služby Visual Studio Team Services

Azure vám usnadní průběžné nasazování webových aplikací. Azure App Service nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Zajištění odolnosti a aktuálnosti těchto webových aplikací vyžaduje, aby kanál pro průběžnou integraci a nasazování (CI/CD) doručoval vaše změny automaticky.

Další informace