Architektura řešení: Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro Azure Web Apps s využitím služby Visual Studio Team Services

Azure vám usnadní průběžné nasazování webových aplikací. Azure App Service nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Zajištění odolnosti a aktuálnosti těchto webových aplikací vyžaduje, aby kanál pro průběžnou integraci a nasazování (CI/CD) doručoval vaše změny automaticky.

Nastavte funkci Web Apps služby App Service v prostředí Visual Studio Team Services pro CI/CD pro zajištění přístupu k nástrojů pro průběžnou integraci a nasazování. Visual Studio Team Services poskytuje úložiště Git pro správu verzí, systém sestavení pro průběžnou integraci a systém správy verzí pro průběžné nasazování. Pomocí těchto nástrojů můžete sledovat jednotlivá potvrzení do produkčního webu a do úložiště v rámci různých prostředí. Azure Application Insights uzavírá smyčku zpětné vazby, a dává do souvislosti problémy, ke kterým dochází v produkčním prostředím, s konkrétním nasazením a konkrétními změnami kódu v tomto nasazení.

Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Vytvořte sestavení pro průběžnou integraci a zajistěte vysokou kvalitu všech potvrzení s využitím sestavování služby Visual Studio Team Services.

K aktivaci automatizovaných nasazení do webů Azure po dokončení úspěšného sestavení využijte Release Management služby Visual Studio Team Services.

App Service

Použijte Azure App Service k hostování vašich aplikací bez ohledu na jazyk a platformu.

Visual Studio

K vývoji aplikací v ASP.NET, ASP.NET Core, Node, PHP nebo Javě použijte Visual Studio Code a Visual Studio.

Spolupracujte s členy svého týmu a sdílejte kód v úložišti Git služby Visual Studio Team Services.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

Související architektury řešení

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Průběžné nasazování pro Virtual Machines se službou Visual Studio Team Services

Azure je špičkový cloud pro nasazování a správu virtuálních počítačů (VM). Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node nebo PHP, budete potřeboval kanál pro průběžnou integraci a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli automaticky doručovat změny.

Další informace
Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro kontejnery s opensourcovým softwarem (OSS)

Kubernetes poskytuje distribuovanou platformu pro kontejnerizované aplikace. Díky platformám Azure a Kubernetes je průběžné nasazování jednodušší a rychlejší.

Další informace
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro kontejnery s využitím služby Visual Studio Team Services

Kontejneroví nasazení usnadňuje průběžnou aktualizaci a vylepšování vašich aplikací. Vytvářejte replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů prostřednictvím orchestrace průběžného nasazování a integrace těchto kontejnerů s využitím protokolu Kubernetes nebo DC/OS v prostředí Azure Container Service. Využijte Visual Studio Team Services k rychlejšímu a spolehlivějšímu nasazování, a to vytvořením průběžného sestavení pro vytváření a orchestraci imagí kontejnerů.

Další informace