Architektura řešení: Průběžné nasazování pro Virtual Machines se službou Visual Studio Team Services

Azure je špičkový cloud pro nasazování a správu virtuálních počítačů (VM). Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node nebo PHP, budete potřeboval kanál pro průběžnou integraci a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli automaticky doručovat změny.

Visual Studio Team Services poskytuje automatizaci nasazení virtuálních počítačů prostřednictvím kanálu CI/CD, od úložiště Git pro správu verzí, systému sestavení pro průběžnou integraci až po systém správy verzí pro průběžné nasazování. Dynamicky zřizujte testovací virtuálního počítače pomocí šablon Azure ARM nebo Azure Dev/Test Labs, nakonfigurujte nebo ověřte nezbytné předpoklady a zaveďte změny do produkčních virtuálních počítačů. V případě potřeby využijte postupné zavedení vašich aplikací ve velkém do farmy virtuálních počítačů. Pomocí těchto integrovaných nástrojů můžete sledovat jednotlivá potvrzení až do virtuálního počítače v produkčním prostředí.

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Vytvořte sestavení pro průběžnou integraci a zajistěte vysokou kvalitu všech potvrzení s využitím sestavování služby Visual Studio Team Services.

K aktivaci automatizovaných nasazení do webů Azure po dokončení úspěšného sestavení využijte Release Management služby Visual Studio Team Services.

Virtual Machines

Ke spuštění svých aplikací použijte virtuální počítače Azure s Windows nebo Linuxem. Virtuální počítače zřizujte dynamicky pomocí šablon ARM.

Visual Studio

K vývoji aplikací v ASP.NET, ASP.NET Core, Node, PHP nebo Javě použijte Visual Studio Code a Visual Studio.

Spolupracujte s členy svého týmu a sdílejte kód v úložišti Git služby Visual Studio Team Services.

Azure DevTest Labs

Azure Dev/Test Lab využijte k dynamickému zřizování virtuálních počítačů.

Související architektury řešení

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro kontejnery s opensourcovým softwarem (OSS)

Kubernetes poskytuje distribuovanou platformu pro kontejnerizované aplikace. Díky platformám Azure a Kubernetes je průběžné nasazování jednodušší a rychlejší.

Další informace
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro kontejnery s využitím služby Visual Studio Team Services

Kontejneroví nasazení usnadňuje průběžnou aktualizaci a vylepšování vašich aplikací. Vytvářejte replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů prostřednictvím orchestrace průběžného nasazování a integrace těchto kontejnerů s využitím protokolu Kubernetes nebo DC/OS v prostředí Azure Container Service. Využijte Visual Studio Team Services k rychlejšímu a spolehlivějšímu nasazování, a to vytvořením průběžného sestavení pro vytváření a orchestraci imagí kontejnerů.

Další informace
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Průběžná integrace a nasazování (CI/CD) pro Azure Web Apps s využitím služby Visual Studio Team Services

Azure vám usnadní průběžné nasazování webových aplikací. Azure App Service nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Zajištění odolnosti a aktuálnosti těchto webových aplikací vyžaduje, aby kanál pro průběžnou integraci a nasazování (CI/CD) doručoval vaše změny automaticky.

Další informace