Přeskočit navigaci

CI/CD kontejnerů pomocí Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, můžete zvýšit rychlost a spolehlivost svých nasazení.

Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers.JenkinsAzure ContainerRegistryAzure ContainerService (ManagedKubernetes)Azure CosmosDBGitHubVisual Studio CodeEngineerGrafanaAzure Monitor182354677

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu do GitHubu.

Trigger průběžné integrace do Jenkinse.

Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).

Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.

Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.

Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.

Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.

Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
  4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).
  5. 5 Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.
  1. 6 Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.
  2. 7 Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.
  3. 8 Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.
  4. 9 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Průběžná integrace a nasazování pro Azure Web Apps

Azure Web Apps nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Dodávejte svým zákazníkům rychleji hodnotu s využitím kanálu průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Web Apps.