Přeskočit navigaci

CI/CD kontejnerů pomocí Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, můžete zvýšit rychlost a spolehlivost svých nasazení.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu do GitHubu.

Trigger průběžné integrace do Jenkinse.

Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).

Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.

Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.

Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.

Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.

Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
  3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
  4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).
  5. 5 Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.
  1. 6 Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.
  2. 7 Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.
  3. 8 Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.
  4. 9 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

Pokyny k implementaci

Související architektury řešení

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

Průběžná integrace a nasazování pro Azure Web Apps

Azure Web Apps nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Dodávejte svým zákazníkům rychleji hodnotu s využitím kanálu průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Web Apps.