Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Bot de chat para operaciones comercialesDe forma conjunta, Azure Bot Service y el servicio Language Understanding permiten a los desarrolladores crear interfaces de conversación para distintos escenarios, como banca, viajes y entretenimiento. Por ejemplo, un recepcionista de hotel puede usar un bot para mejorar las interacciones tradicionales de correo electrónico y llamadas telefónicas mediante la validación de un cliente a través de Azure Active Directory y el uso de Cognitive Services para mejorar el procesamiento contextual de las solicitudes de los clientes mediante texto y voz. Se puede agregar el servicio de reconocimiento de voz para admitir los comandos de voz.1234567

Zákazník použije mobilní aplikaci.

Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.

Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.

Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.

Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.

Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zákazník použije mobilní aplikaci.
  2. 2 Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.
  3. 3 Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.
  4. 4 Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.
  1. 5 Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.
  2. 6 Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.
  3. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení