Přeskočit navigaci

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Kommerzieller ChatbotDurch Azure Bot Service und Language Understanding Intelligent Service wird es Entwicklern ermöglicht, Gesprächsschnittstellen für verschiedene Szenarios wie Banking, Reisen und Unterhaltung zu erstellen. Der Concierge eines Hotels kann beispielsweise einen Bot verwenden, um die üblichen Interaktionen per E-Mail und Telefonanruf zu verbessern, indem Kunden über Azure Active Directory überprüft werden sowie durch das Verwenden von Cognitive Services, um Benutzeranforderung mithilfe von Text- und Spracheingabe besser und kontextbasiert verarbeiten zu können. Der Spracherkennungsdienst kann hinzugefügt werden, um Sprachbefehle zu unterstützen.1237456

Zákazník použije mobilní aplikaci.

Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.

Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.

Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.

Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.

Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zákazník použije mobilní aplikaci.
  2. 2 Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.
  3. 3 Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.
  4. 4 Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.
  1. 5 Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.
  2. 6 Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.
  3. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

IoT 设备针对所有可访问 Internet 的设备创建无缝对话接口 - 从连接的电视或电冰箱到已连接发电厂中的设备。LUIS 可以集成多达 500 种意图以将命令转换为智能操作。Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.