Přeskočit navigaci

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

상거래 챗봇개발자는 Azure Bot Service와 Language Understanding 서비스를 함께 사용하여 뱅킹, 여행, 엔터테인먼트 등의 다양한 시나리오를 위한 대화형 인터페이스를 만들 수 있습니다. 예를 들어 호텔 컨시어지는 봇을 사용하여 Azure Active Directory를 통해 고객의 유효성을 확인하고 Cognitive Services를 통해 더 상황에 맞게 텍스트와 음성으로 고객 요청을 처리함으로써 기존의 이메일 및 전화 상의 상호 작용을 개선할 수 있습니다. 음성 인식 서비스를 추가하여 음성 명령을 지원할 수 있습니다.1237456

Zákazník použije mobilní aplikaci.

Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.

Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.

Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.

Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.

Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zákazník použije mobilní aplikaci.
  2. 2 Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.
  3. 3 Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.
  4. 4 Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.
  1. 5 Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.
  2. 6 Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.
  3. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

Dispositivos IoTCree interfaces de conversación perfectas con todos los dispositivos con acceso a Internet, desde su televisión o frigorífico conectados hasta dispositivos de una central eléctrica conectada. LUIS puede integrar hasta quinientas intenciones de traducir comandos en acciones inteligentes.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.