Přeskočit navigaci

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, Azure DevOps zvyšuje rychlost a spolehlivost vašich nasazení.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

Změna zdrojového kódu aplikace

Potvrzení kódu aplikace

Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek

Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do Azure Container Service

Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry

Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.

Kontrola informací o stavu, výkonu a využití

Aktualizace položky backlogu

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
  2. 2 Potvrzení kódu aplikace
  3. 3 Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek
  4. 4 Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry
  5. 5 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  1. 6 Nasazení do Azure Container Service
  2. 7 Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry
  3. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
  4. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
  5. 10 Aktualizace položky backlogu

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Application Insights

Azure DevOps

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Související architektury řešení

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.