Přeskočit navigaci

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, služba Visual Studio Team Services zvyšuje rychlost a spolehlivost vašich nasazení.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Změna zdrojového kódu aplikace

Potvrzení kódu aplikace

Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek

Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do Azure Container Service

Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry

Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.

Kontrola informací o stavu, výkonu a využití

Aktualizace položky backlogu

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
  2. 2 Potvrzení kódu aplikace
  3. 3 Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek
  4. 4 Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry
  5. 5 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  1. 6 Nasazení do Azure Container Service
  2. 7 Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry
  3. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
  4. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
  5. 10 Aktualizace položky backlogu

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Application Insights

Rozpoznávání, třídění a diagnostika problémů s webovými aplikacemi a službami

Visual Studio Team Services

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Související architektury řešení

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.