Přeskočit navigaci

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Služba Visual Studio Team Services poskytuje kanál CI/CD – úložiště Gitu pro správu zdrojového kódu vašich aplikací a kódu infrastruktury (šablony ARM), sestavovací systém pro produkční balíčky a další artefakty sestavení a systém správy vydaných verzí pro vytvoření kanálu umožňujícího nasazovat vaše změny do vývojových, testovacích i produkčních prostředí. Tento kanál využije šablony ARM ke zřízení nebo aktualizaci vaší infrastruktury podle potřeb jednotlivých prostředí a potom nasadí aktualizované sestavení. Můžete také využít Azure Dev/Test Labs a automaticky odstranit testovací prostředky, které se nevyužívají.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Změna zdrojového kódu aplikace

Potvrzení kódu aplikace a šablona Azure Resource Manageru (ARM)

Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do prostředí pro kontrolu kvality

Nasazení do přípravného prostředí

Nasazení do produkčního prostředí

Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.

Kontrola informací o stavu, výkonu a využití

Aktualizace položky backlogu

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
  2. 2 Potvrzení kódu aplikace a šablona Azure Resource Manageru (ARM)
  3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
  4. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  5. 5 Nasazení do prostředí pro kontrolu kvality
  1. 6 Nasazení do přípravného prostředí
  2. 7 Nasazení do produkčního prostředí
  3. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
  4. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
  5. 10 Aktualizace položky backlogu

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Application Insights

Rozpoznávání, třídění a diagnostika problémů s webovými aplikacemi a službami

Visual Studio Team Services

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Související architektury řešení

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.