Přeskočit navigaci

Optimalizace kampaně s využitím SQL Serveru

Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím SQL Serveru 2016 a R Services pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň.

Campaign Optimization with SQL ServerThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Campaign Optimization with SQL ServerThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign.

Související architektury řešení

Campaign Optimization with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

Optimalizace kampaní s využitím clusterů Azure HDInsight Spark

Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím Microsoft R Serveru v clusterech Azure HDInsight pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň. Toto řešení umožňuje efektivní zpracování velkých objemů dat ve Sparku s využitím Microsoft R Serveru.