Přeskočit navigaci

Optimalizace kampaně s využitím SQL Serveru

Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím SQL Serveru 2016 a R Services pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň.

Optimalizace kampaně s využitím SQL ServeruToto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím SQL Serveru 2016 a R Services pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Optimalizace kampaně s využitím SQL ServeruToto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím SQL Serveru 2016 a R Services pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň.

Související architektury řešení

Optimalizace kampaní s využitím clusterů Azure HDInsight SparkToto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím Microsoft R Serveru v clusterech Azure HDInsight pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň. Toto řešení umožňuje efektivní zpracování velkých objemů dat ve Sparku s využitím Microsoft R Serveru.

Optimalizace kampaní s využitím clusterů Azure HDInsight Spark

Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím Microsoft R Serveru v clusterech Azure HDInsight pro doporučování akcí vedoucích k maximalizaci nákupů potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň. Toto řešení umožňuje efektivní zpracování velkých objemů dat ve Sparku s využitím Microsoft R Serveru.