Přeskočit navigaci

Integrace vysoké dostupnosti do strategie BCDR

Virtuální počítače jsou mezi zónami fyzicky oddělené a virtuální síť je vytvořená pomocí nástrojů pro vyrovnávání zatížení v jednotlivých lokalitách. Tato umístění jsou dost blízko pro replikaci s vysokou dostupností, takže vaše aplikace zůstanou spuštěné bez ohledu na problémy ve fyzických umístěních.
L o ad Balancer S tanda r d (Zone r edundant) W eb App W eb App A v ailability Zone 1 A v ailability Zone 2 A v ailability Zone 3 W eb App 6 1 7 5 4 2 3

Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Vytvoření front-endové podsítě

Vytvoření podsítě databáze

Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti

Konfigurace zónově redundantní databáze SQL

Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení aplikace na virtuální počítače kvůli redundanci a vysoké dostupnosti

  1. 1 Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení
  2. 2 Vytvoření front-endové podsítě
  3. 3 Vytvoření podsítě databáze
  4. 4 Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti
  1. 5 Konfigurace zónově redundantní databáze SQL
  2. 6 Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení
  3. 7 Nasazení aplikace na virtuální počítače kvůli redundanci a vysoké dostupnosti