Přeskočit navigaci

Integrace vysoké dostupnosti do strategie BCDR

Virtuální počítače jsou mezi zónami fyzicky oddělené a virtuální síť je vytvořená pomocí nástrojů pro vyrovnávání zatížení v jednotlivých lokalitách. Tato umístění jsou dost blízko pro replikaci s vysokou dostupností, takže vaše aplikace zůstanou spuštěné bez ohledu na problémy ve fyzických umístěních.
Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separatedacross zones, and a virtual network is createdusing load balancers at each site. These locationsare close enough for high availability replication,so your applications stay running, despite anyissues at the physical locations.Load Balancer Standard(Zone redundant)Web AppWeb AppAvailability Zone 1Availability Zone 2Availability Zone 3Web App6175423

Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Vytvoření front-endové podsítě

Vytvoření podsítě databáze

Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti

Konfigurace zónově redundantní databáze SQL

Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení aplikace na virtuální počítače kvůli redundanci a vysoké dostupnosti

  1. 1 Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení
  2. 2 Vytvoření front-endové podsítě
  3. 3 Vytvoření podsítě databáze
  4. 4 Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti
  1. 5 Konfigurace zónově redundantní databáze SQL
  2. 6 Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení
  3. 7 Nasazení aplikace na virtuální počítače kvůli redundanci a vysoké dostupnosti