Přeskočit navigaci

Integrace vysoké dostupnosti do strategie BCDR

Virtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.

Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Vytvoření front-endové podsítě

Vytvoření podsítě databáze

Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti

Konfigurace zónově redundantní databáze SQL

Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení aplikace na virtuální počítače kvůli redundanci a vysoké dostupnosti

  1. 1 Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení
  2. 2 Vytvoření front-endové podsítě
  3. 3 Vytvoření podsítě databáze
  4. 4 Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti
  1. 5 Konfigurace zónově redundantní databáze SQL
  2. 6 Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení
  3. 7 Nasazení aplikace na virtuální počítače kvůli redundanci a vysoké dostupnosti

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací