Velký objem výpočtů s využitím služby Azure Batch

Úlohy typu Big Compute a HPC (vysokovýkonné výpočetní prostředí) jsou normálně náročné na výpočetní výkon a dají se spouštět paralelně a využívají. Využívají tak škálování a flexibilitu cloudu. Tyto úlohy se často spouštějí asynchronně pomocí dávkového zpracování a s využitím výpočetních prostředků vyžadovaných pro spuštění práce a plánování úloh vyžadovaného pro specifikaci práce. Mezi úlohy typu Big Compute a HPC patří simulace finančních rizik s využitím metody Monte Carlo, vykreslování obrázků, překódování médií, zpracování souborů a technické nebo vědecké simulace.

Toto řešení implementuje nativní cloudovou aplikaci pomocí služby Azure Batch, která poskytuje přidělení a správu výpočetních prostředků, instalaci aplikací, automatické škálování prostředků a plánování úloh jako službu platformy. Batch také nabízí akcelerátory úloh vyšší úrovně, konkrétně pro paralelní spouštění R, trénování AI a úlohy vykreslování.

Toto řešení je založené na spravovaných službách Azure – Virtual Machines, Storage a Batch. Tyto služby běží v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně k dispozici podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení.

Velký objem výpočtů s využitím služby Azure BatchÚlohy typu Big Compute a HPC (vysokovýkonné výpočetní prostředí) jsou normálně náročné na výpočetní výkon a dají se spouštět paralelně a využívají. Využívají tak škálování a flexibilitu cloudu. Tyto úlohy se často spouštějí asynchronně pomocí dávkového zpracování a s využitím výpočetních prostředků vyžadovaných pro spuštění práce a plánování úloh vyžadovaného pro specifikaci práce. Mezi úlohy typu Big Compute a HPC patří simulace finančních rizik s využitím metody Monte Carlo, vykreslování obrázků, překódování médií, zpracování souborů a technické nebo vědecké simulace.123456

Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.

Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.

Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.

Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.

Služba Batch nahrává výstup úkolů.

Stáhněte si výstupní soubory.

  1. 1 Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.
  2. 2 Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.
  3. 3 Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.
  1. 4 Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.
  2. 5 Služba Batch nahrává výstup úkolů.
  3. 6 Stáhněte si výstupní soubory.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Účty úložiště

Masivně škálovatelné úložiště objektů pro nestrukturovaná data

Batch

Plánování a správa výpočetních úloh se škálováním rozsahu využívaných cloudových služeb

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě produktů Azure uvedených výš v architektuře řešení.

Související architektury řešení

Hybridní prostředí HPC v Azure s využití sady HPC PackMicrosoft HPC Pack je bezplatné řešení vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) založené na technologiích Microsoft Azure a Windows Serveru. HPC Pack kombinuje kompletní sadu nástrojů pro nasazování, správu, plánování úloh a monitorování pro vaše clusterové prostředí HPC s Windows a Linuxem a poskytuje flexibilní platformu pro vývoj a spouštění aplikací HPC v místním prostředí a v Azure.1234567

Hybridní prostředí HPC v Azure s využití sady HPC Pack

Microsoft HPC Pack je bezplatné řešení vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) založené na technologiích Microsoft Azure a Windows Serveru. HPC Pack kombinuje kompletní sadu nástrojů pro nasazování, správu, plánování úloh a monitorování pro vaše clusterové prostředí HPC s Windows a Linuxem a poskytuje flexibilní platformu pro vývoj a spouštění aplikací HPC v místním prostředí a v Azure.