Architektura řešení: CMS Umbraco pro weby s mírným až středním provozem

Jednoduchá webová aplikace CMS Umbraco konfigurovaná pro weby s malým až středním provozem. Používá jednu webovou aplikaci pro front-end i pro administrativní podporu s nasazením v jedné oblasti.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: SQL Database, Storage a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

CMS Umbraco pro weby s mírným až středním provozem A diagram showing the solution architecture of Umbraco CMS for a light to medium traffic site, built on the Azure managed services SQL Database, Storage, and Application Insights. Browser W eb App (Umbraco Frontend) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) S torage (media, logs, and backup files) Application Insights

Váš odhad

$70.897221

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazení zdroje šablony

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Web Apps

Provozujte CMS Umbraco v rámci funkce Web Apps služby Azure App Service s aplikací front-end i aplikací pro administrativní podporu spuštěnou ve stejné aplikaci.

SQL Database

Obsah svého webu můžete mít uložený v rámci služby Azure SQL Database. Webová aplikace pro administrativní podporu i webová aplikace back-end budou používat tutéž databázi. Můžete využívat funkce služby Azure SQL Database, jako je zálohování nebo vysoká dostupnost.

Storage

Ukládejte veškerá média do služby Azure Storage, aby se snížil počet operací vstupu/výstupu na souborovém serveru webové aplikace a zvýšil se výkon.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

Související architektury řešení