Architektura řešení: CMS Umbraco pro weby s mírným až středním provozem

Jednoduchá webová aplikace CMS Umbraco konfigurovaná pro weby s malým až středním provozem. Používá jednu webovou aplikaci pro front-end i pro administrativní podporu (back office) s nasazením v jedné oblasti.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: SQL Database, Storage a Application Insights. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

CMS Umbraco pro weby s mírným až středním provozem Diagram znázorňující architekturu řešení Umbraco CMS pro web s nízkým nebo středním provozem, která je založená na spravovaných službách Azure (SQL Database, Storage a Application Insights). Browser Web App (Umbraco Frontend) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) Storage (media, logs, and backup files) Application Insights

Váš odhad

$71.1072

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

Nasadit do Azure

Nasazení této architektury do Azure s použitím následující předem sestavené šablony

Nasadit do Azure

Zobrazení zdroje šablony

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Web Apps

Provozujte CMS Umbraco v rámci funkce Web Apps služby Azure App Service s aplikací front-end i aplikací pro administrativní podporu spuštěnou ve stejné aplikaci.

SQL Database

Obsah svého webu můžete mít uložený v rámci služby Azure SQL Database. Webová aplikace pro administrativní podporu (back office) i webová aplikace front-end používají tutéž databázi. Můžete využívat funkce služby Azure SQL Database, jako je zálohování nebo vysoká dostupnost.

Storage

Uložením veškerých médií do služby Azure Storage můžete snížit počet operací vstupu/výstupu na souborovém serveru webové aplikace a zvýšit výkon.

Application Insights

Application Insights vám umožní zjišťovat problémy, diagnostikovat chyby a sledovat využití ve vaší webové aplikaci. Rozhodujte se kvalifikovaně během celého vývojového cyklu.

Související architektury řešení