Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Archivace místních dat do cloudu

Archivujte svá místní data do služby Azure Blob Storage.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: StorSimple a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Archivace místních dat do clouduArchivujte svá místní data do služby Azure Blob Storage.Microsoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Veeam

Sada Veeam Availability Suite hostovaná místně a spuštěná na virtuálním nebo fyzickém počítači.

StorSimple

Zařízení Azure StorSimple spuštěná místně, která umožňují vrstvení dat do služby Azure Blob Storage (do vrstvy Hot i Cool). StorSimple může sloužit k archivaci místních dat do Azure.

Veeam

Řešení Veeam Cloud Connect hostované v Azure a spuštěné na virtuálním počítači.

Blob Storage

Vrstva Cool služby Azure Blob Storage slouží k zálohování dat, ke kterým se přistupuje méně často, zatímco vrstva Hot slouží k ukládání často používaných dat.

Související architektury řešení

Zálohování místních aplikací a dat do clouduK zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Další informace