Architektura řešení: Archivace místních dat do cloudu

Archivujte svá místní data do služby Azure Blob Storage.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: StorSimple a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Archive on-premises data in the cloudArchive your on-premises data to Azure Blob Storage.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

StorSimple

Zařízení Azure StorSimple spuštěná místně, která umožňují vrstvení dat do služby Azure Blob Storage (do vrstvy Hot i Cool). StorSimple může sloužit k archivaci místních dat do Azure.

Blob Storage

Vrstva Cool služby Azure Blob Storage slouží k zálohování dat, ke kterým se přistupuje méně často, zatímco vrstva Hot slouží k ukládání často používaných dat.

Související architektury řešení

Back up on-premises applications and data to the cloudBack up data and applications from an on-premises system to Azure using Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob Storage. Azure Backup Server can write backups directly to Azure Backup. Alternatively, a partner solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on premises, can write backups to Blob Storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Další informace