Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Archivace místních dat do cloudu

Archivujte svá místní data do služby Azure Blob Storage.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: StorSimple a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Archive datos locales en la nubeArchive sus datos locales en Azure Blob Storage.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

StorSimple

Zařízení Azure StorSimple spuštěná místně, která umožňují vrstvení dat do služby Azure Blob Storage (do vrstvy Hot i Cool). StorSimple může sloužit k archivaci místních dat do Azure.

Blob Storage

Vrstva Cool služby Azure Blob Storage slouží k zálohování dat, ke kterým se přistupuje méně často, zatímco vrstva Hot slouží k ukládání často používaných dat.

Související architektury řešení

Copia de seguridad de aplicaciones y datos locales en la nubeCree copias de seguridad de los datos y las aplicaciones de un sistema local en Azure con Azure Backup o una solución de asociado. Para conectarse a Azure Backup o Azure Blob Storage, se utiliza una conexión de Internet a Azure. Azure Backup Server puede escribir copias de seguridad directamente en Azure Backup. También se puede usar una solución de asociado, como Commvault Simpana o Veeam Availability Suite, hospedada en el entorno local, para escribir copias de seguridad en Blob Storage directamente o a través de un punto de conexión en la nube, como Veeam Cloud Connect.

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Další informace