Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Archivace místních dat do cloudu

Archivujte svá místní data do služby Azure Blob Storage.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: StorSimple a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Microsoft Azure Files Folders Discs StorSimple Files Folders Discs Commvault Simpana Commvault Simpana Azure Storage (blob) Azure Storage (blob) Cool tier Hot tier Microsoft Azure Azure Storage (blob)

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Veeam

Sada Veeam Availability Suite hostovaná místně a spuštěná na virtuálním nebo fyzickém počítači.

StorSimple

Zařízení Azure StorSimple spuštěná místně, která umožňují vrstvení dat do služby Azure Blob Storage (do vrstvy Hot i Cool). StorSimple může sloužit k archivaci místních dat do Azure.

Veeam

Řešení Veeam Cloud Connect hostované v Azure a spuštěné na virtuálním počítači.

Blob Storage

Vrstva Cool služby Azure Blob Storage slouží k zálohování dat, ke kterým se přistupuje méně často, zatímco vrstva Hot slouží k ukládání často používaných dat.

Související architektury řešení

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Další informace