Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Backup Server, Azure Backup a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Lokale Anwendungen und Daten in der Cloud sichernSichern Sie Daten und Anwendungen von einem lokalen System in Azure mithilfe von Azure Backup oder einer Partnerlösung. Über das Internet wird eine Verbindung mit Azure Backup oder Azure Blob Storage hergestellt. Azure Backup Server kann Backups direkt in Azure Backup schreiben. Stattdessen kann aber auch eine Partnerlösung wie Commvault Simpana oder Veeam Availability Suite, die lokal gehostet wird, Backups direkt in Blob Storage oder über einen Cloudendpunkt wie Veeam Cloud Connect schreiben.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Backup Server

Azure Backup Server organizuje zálohování počítačů a spravuje konfiguraci postupů obnovení. Zahrnuje také dvoudenní zálohu pro obnovení dat v provozním prostředí.

Azure Backup

Služba Azure Backup běží v cloudu a udržuje body obnovení, vynucuje dodržování zásad a umožňuje spravovat ochranu dat a aplikací. Při použití řešení Azure Backup nemusíte vytvářet ani spravovat účet služby Azure Blob Storage.

Blob Storage

Služba Blob Storage, ke které se partnerská řešení, jako je Commvault, připojují za účelem zálohování dat a aplikací. Při použití partnerských řešení musíte vytvořit a spravovat službu Azure Blob Storage.

Commvault

Commvault Simpana je příkladem partnerského řešení pro zálohování nebo archivaci dat a aplikací do Azure. Toto řešení běží na místním virtuálním počítači.

Související architektury řešení