Architektura řešení: Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Backup Server, Azure Backup a Úložiště blobů. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Copia de seguridad de aplicaciones y datos locales en la nubeCree copias de seguridad de los datos y las aplicaciones de un sistema local en Azure con Azure Backup o una solución de asociado. Para conectarse a Azure Backup o Azure Blob Storage, se utiliza una conexión de Internet a Azure. Azure Backup Server puede escribir copias de seguridad directamente en Azure Backup. También se puede usar una solución de asociado, como Commvault Simpana o Veeam Availability Suite, hospedada en el entorno local, para escribir copias de seguridad en Blob Storage directamente o a través de un punto de conexión en la nube, como Veeam Cloud Connect.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Backup Server

Azure Backup Server organizuje zálohování počítačů a spravuje konfiguraci postupů obnovení. Zahrnuje také dvoudenní zálohu pro obnovení dat v provozním prostředí.

Azure Backup

Služba Azure Backup běží v cloudu a udržuje body obnovení, vynucuje dodržování zásad a umožňuje spravovat ochranu dat a aplikací. Při použití řešení Azure Backup nemusíte vytvářet ani spravovat účet služby Azure Blob Storage.

Úložiště blobů

Služba Blob Storage, ke které se partnerská řešení, jako je Commvault, připojují za účelem zálohování dat a aplikací. Při použití partnerských řešení musíte vytvořit a spravovat službu Azure Blob Storage.

Související architektury řešení