Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Zálohování cloudových aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací běžících v Azure do jiného umístění Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Azure Backup a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Back up cloud applications and data to cloudBack up data and applications running in Azure to another Azure location by using Azure Backup or a partner solution.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Backup

Služba Azure Backup běží v cloudu a udržuje body obnovení, vynucuje dodržování zásad a umožňuje spravovat ochranu dat a aplikací. Při použití řešení Azure Backup nemusíte vytvářet ani spravovat účet služby Azure Blob Storage.

Blob Storage

Služba Blob Storage, ke které se partnerská řešení, jako je Commvault, připojují za účelem zálohování dat a aplikací. Při použití partnerských řešení musíte vytvořit a spravovat službu Azure Blob Storage.

Související architektury řešení

Back up on-premises applications and data to cloudBack up data and applications from an on-premises system to Azure using Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob storage. Azure Backup Server can write backups directly to Azure Backup. Alternatively, a partner solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on-premises, can write backups to Blob storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Další informace