Architektura řešení: Zálohování cloudových aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací běžících v Azure do jiného umístění Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Backup a Úložiště blobů. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Zálohování cloudových aplikací a dat do cloudu Diagram znázorňující architekturu řešení pro zálohování cloudových aplikací a dat do cloudu, která je založená na spravovaných službách Azure (Backup a Blob Storage). Backup Cloud app and data v3Option 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appsVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure BackupState/ConfigVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure Store (blob)CommvaultSimpanaAgent

Pokyny k implementaci

Produkty Dokumentace

Backup

Služba Azure Backup běží v cloudu a udržuje body obnovení, vynucuje dodržování zásad a umožňuje spravovat ochranu dat a aplikací. Při použití řešení Azure Backup nemusíte vytvářet ani spravovat účet služby Azure Blob Storage.

Úložiště blobů

Služba Blob Storage, ke které se partnerská řešení, jako je Commvault, připojují za účelem zálohování dat a aplikací. Při použití partnerských řešení musíte vytvořit a spravovat službu Azure Blob Storage.

Commvault

Commvault Simpana je příkladem partnerského řešení pro zálohování nebo archivaci dat a aplikací do Azure. Toto řešení běží na místním virtuálním počítači.

Agent

Na každý virtuální počítač, který je třeba zálohovat, se nainstaluje agent poskytovaný partnerským poskytovatelem zálohování. Ten má přístup k datům a aplikacím běžícím na virtuálním počítači a interaguje s virtuálním zařízením, jako je například software Commvault Simpana hostovaný v Azure.

Související architektury řešení

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

Další informace