Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Zálohování cloudových aplikací a dat do cloudu

K zálohování data a aplikací běžících v Azure do jiného umístění Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Azure Backup a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Back up cloud applications and data to cloudBack up data and applications running in Azure to another Azure location by using Azure Backup or a partner solution. Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rdpartybackup apps Virtual Machines VPC/tenantRestore Azure BackupState/Config Virtual Machines VPC/tenantRestore AzureStore(blob) CommvaultSimpanaAgent

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Backup

Služba Azure Backup běží v cloudu a udržuje body obnovení, vynucuje dodržování zásad a umožňuje spravovat ochranu dat a aplikací. Při použití řešení Azure Backup nemusíte vytvářet ani spravovat účet služby Azure Blob Storage.

Blob Storage

Služba Blob Storage, ke které se partnerská řešení, jako je Commvault, připojují za účelem zálohování dat a aplikací. Při použití partnerských řešení musíte vytvořit a spravovat službu Azure Blob Storage.

Commvault

Commvault Simpana je příkladem partnerského řešení pro zálohování nebo archivaci dat a aplikací do Azure. Toto řešení běží na místním virtuálním počítači.

Agent

Na každý virtuální počítač, který je třeba zálohovat, se nainstaluje agent poskytovaný partnerským poskytovatelem zálohování. Ten má přístup k datům a aplikacím běžícím na virtuálním počítači a interaguje s virtuálním zařízením, jako je například software Commvault Simpana hostovaný v Azure.

Související architektury řešení